Wyrok "dożywocia" za serwis z pornografią

Chen Hui, twórca największego pornograficznego serwisu internetowego w Chinach (działającego pod nazwą Qingseliuyuetian, czyli Pornograficzne lato), został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Osiem innych osób skazano na kary od 13 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności w związku z tym, iż rozpowszechniały treści pornograficzne.

Serwis Qingseliuyuetian powstał w 2004 roku. Chen Hui, o którym wiemy, że ma dwadzieścia osiem lat, prowadził jeszcze trzy inne serwisy pornograficzne, które uruchomił później. Serwisy te gromadziły ponad 600 tys zarejestrowanych użytkowników.

Wyrok skazujący został wydany 22 listopada na północy Chin (The Taiyuan Intermediate People's Court). Dziewięć osób uwikłanych w czerpanie korzyści z serwisu internetowego (wraz z Chen’em) uzbierało na kontach bankowych 200,000 yuanów (co zachodnie źródła przeliczają na 25 tys dolarów. Policja jednak miała trudności w określeniu skali dochodów czerpanych z pornograficznych serwisów internetowych. Dostęp do serwisu kosztowało około 30 dolarów. Policja uważa, że środki finansowe pochodzące z pornografii internetowej zostały gdzieś sprytnie ukryte (600 tys użytkowników i każdy z nich zapłaciłby 30 dolarów, to dałoby to 18 milionów dolarów...).

Na serwerach zabezpieczono ponad 9 milionów grafik pornograficznych.

Art. 202. polskiego Kodeksu Karnego:

§ 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem
przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1-4, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

O wyroku skazującym w Chinach można przeczytać również w następujących źródłach:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nie istnieje "wyrok dożywocia"

Tylko - jak dalej napisano w tekście - dożywotnie pozbawienie wolności.
Uważam, że dla czystości terminologicznej również w tytule artykułu powinno być poprawne sformułowanie.

Żeby nie być gołosłownym odpowiedni przepis KC:

Art. 908. § 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.
§ 2. Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.
§ 3. Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości.

Zgoda

VaGla's picture

Przyjmuję ten głos. Dodałem cudzysłowy w tytule. Mając oczywiście świadomość tego, że "dożywocie" i "kara dożywotniego pozbawienia wolności" to nie to samo - pozwoliłem sobie na tę poetykę w tytule. Istotnie trzeba jednak trzymać się precyzyjnych określeń (chociaż tak naprawdę nie wiemy jak taka kara skonstruowana jest w chińskich przepisach).

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>