Twój głos w Europie nt. RFID

publiczne konsultacje dotyczące RFIDW marcu informowałem o europejskich konsultacjach społecznych dotyczących "radio frequency identification" (RFID). W tym tygodniu uruchomiono internetową dyskusję na temat technik identyfikacji wspieranych radiowo. Komisja czeka na Twój głos do 17 września.

W pierwszej fazie konsultacji (marzec - czerwiec 2006) Komisja Europejska przeprowadziła cykl warsztatów na temat potencjału jaki RFID przyniesie zarówno przemysłowi jak i społeczeństwu. Oczywiście dostrzega się również zagrożenia związane ze stosowaniem tych technik. Teraz przyszedł czas na głos szeroko pojętej "publiczności europejskiej". Dlatego właśnie uruchomiono konsultacje za pośrednictwem specjalnego portalu Your Voice in Europe (Twój głos w Europie - europejski portal konsultacji społecznych).

Mapa drogowa publicznych konsultacji nt RFID

"Mapa drogowa" publicznych konsultacji na temat RFID. Od 3 lipca do 17 września można przesyłać swoje uwagi dotyczące RFID za pośrednictwem portalu "Your Voice in Europe" (Twój głos w Europie): The RFID Revolution: Your voice on the Challenges, Opportunities and Threats.

Przeczytaj również:

Radio frequency identification (RFID) – system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny (fale radiowe) odczyt i zapis danych (np. identyfikatora GUID) z wykorzystaniem specjalnych układów elektronicznych przytwierdzonych do nadzorowanych przedmiotów. (z Wikipedii)

Podobne doniesienia gromadzę w dziale rfid niniejszego serwisu.

Z notatki prasowej Komisji Europejskiej (IP/06/909 z 3 lipca 2006 r.):

Na stronach internetowych „Your Voice in Europe” (http://ec.europa.eu/yourvoice) rozpoczęto dziś internetowe konsultacje publiczne na temat możliwego wkładu Komisji Europejskiej w zapewnienie, aby coraz powszechniejsze zastosowanie urządzeń do identyfikacji radiowej przyczyniło się do podniesienia konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz do poprawy jakości życia Europejczyków, przy jednoczesnym zagwarantowaniu poszanowania ich podstawowych praw, zwłaszcza prawa do prywatności.

„Musimy osiągnąć szeroko zakrojone porozumienie społeczne na temat przyszłości identyfikacji radiowej. Musimy doprowadzić do wykorzystania gospodarczego potencjału tej technologii oraz stworzyć odpowiednie możliwości jej wykorzystania z korzyścią dla społeczeństwa, a jednocześnie zapewnić obywatelom zachowanie kontroli nad własnymi danymi. W zaplanowanym na grudzień 2006 roku komunikacie Komisja Europejska zamierza wziąć na siebie odpowiedzialność w tym zakresie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w dyskusji” – powiedziała Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.

Aby nie dopuścić do fragmentarycznego podejścia do kwestii identyfikacji radiowej w Europie, Komisja Europejska opracowała ambitny harmonogram przyjęcia założeń polityki, które będą stymulować stosowanie rozwiązań identyfikacji radiowej, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych osobowych.

W pierwszym etapie, który trwał od marca do czerwca 2006 r., Komisja zorganizowała pięć warsztatów, których celem była ocena potencjału identyfikacji radiowej dla gospodarki i społeczeństwa, a także kwestii związanych z ochroną prywatności i bezpieczeństwem (patrz IP/06/289). Omawiano też zagadnienia normalizacji i interoperacyjności, międzynarodowej kompatybilności, przydziału częstotliwości radiowych oraz przyszłości technologii RFID. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich zainteresowanych stron, w tym obywateli, zrzeszeń branżowych i przedstawicieli przedsiębiorstw. Zyskały także uznanie międzynarodowe dzięki uczestnictwu wysokiej klasy ekspertów i decydentów z pozaeuropejskich krajów trzecich w pracach różnych zespołów.

Cztery miesiące po podjęciu inicjatywy rozpoczęcie dziś internetowych konsultacji publicznych wyznacza początek drugiego etapu otwartej i interaktywnej dyskusji.

Zaprasza się przedstawicieli branży i społeczeństwa do wyrażenia swojej opinii na stronach internetowych „Your voice in Europe”. Komisja oczekuje, że wynikiem rozpoczętych konsultacji publicznych będzie szerokie porozumienie w kwestii, czy Europa potrzebuje sprzyjającej i stabilnej polityki, która będzie zachęcać wszystkie przedsiębiorstwa do inwestowania w rozwiązania RFID oraz harmonizować normy techniczne i przydział częstotliwości, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony prywatności i bezpieczeństwa.

Najważniejsze rezultaty warsztatów i internetowych konsultacji przedstawione zostaną ekspertom i decydentom na konferencji końcowej, zaplanowanej na październik 2006 roku. Podczas konferencji Komisja przedstawi swoją ocenę wyników konsultacji oraz zbierze końcowe opinie zainteresowanych stron. Na tej podstawie przygotowany zostanie komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>