Informatyzacja sądów znów zapowiadana

W ciągu półtora roku w każdej z 4000 sal rozpraw pojawi się komputer i przeszkolony protokolant - zapowiada Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W sobotę odbyła się konferencja, w czasie której Andrzej Kryże, wiceminister sprawiedliwości powiedział: "każdy ruch, każdy gest i słowo sędziego, ale też innych uczestników rozprawy, będą monitorowane i archiwizowane". A chodzi o usprawnienie wymiaru sprawiedliwości...

Rzeczpospolita: "Nagrywanie rozpraw ma dyscyplinować sędziów, a zarchiwizowane nagrania przydadzą się w ewentualnych postępowaniach dyscyplinarnych, nad których reformą ministerstwo też pracuje. Drugi segment zmian to dyscyplinowanie adwokatów (radców, pełnomocników). Kary pieniężne za obstrukcję, które teraz sąd może nakładać na świadka lub biegłego (do 3000 zł), mają być podniesione do 30 000, a w niektórych wypadkach (za obrazę sądu) nawet do 60 000 zł. Co najważniejsze, będą mogły być nakładane na adwokatów (radców)".

Zapowiedziano też jak ma wyglądać proces protokołowania: "sędzia nie będzie, jak do tej pory, dyktował protokolantowi (najczęściej niskiej rangi urzędnikowi sądowemu bądź aplikantowi), co ma zapisać. Będzie miał za to podgląd i możliwość wskazywania protokolantowi ewentualnych błędów".

W materiale zacytowane są również dwie wypowiedzi: Adwokata - prof. Piotra Kruszyńskiego, oraz Doroty Kozarzewskiej, wiceprezes warszawskiego Sądu Okręgowego ds. gospodarczych. Obie przychylnie nastawione do informatyzacji sądów.

No to informatyzujmy, skoro są na to pieniądze (a ponoć jest 5 mln euro z funduszy pomocowych Unii).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>