Rozbieżności oferty i strony

Organizator przetargu popatrzył na to, co na swojej stronie wpisał biorący udział w postępowaniu producent i odrzucił jego ofertę. Przedsiębiorca złożył potest, a gdy go nie uwzględniono sprawa trafiła do arbitrów. Uznali oni, że odrzucając ofertę, zamawiający nie dysponował dostatecznym materiałem dowodowym mogącym być podstawą takiej decyzji (sygn. UZP/ZO/0-39/06).

Rzeczpospolita: "Agencja Rynku Rolnego rozpisała przetarg na dostawę kserokopiarek, drukarek i tonerów. Początkowo jako najkorzystniejszą oceniła ofertę firmy ATA-INT. LTD. Później jednak uznała, że trzeba ją odrzucić. Konkurencyjny przedsiębiorca zwrócił bowiem uwagę na rozbieżności między tym, co wykonawca napisał w ofercie, a informacjami umieszczonymi na jego oficjalnej stronie internetowej"...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>