Polskie prace nad retencją

Jak się wydaje - w Polsce będzie obowiązywał dwuletni okres retencji danych telekomunikacyjnych. Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury w dniu 14 grudnia przyjęto w pewnej części poprawki zgłoszone w II czytaniu w Sejmie.

Informacje na temat działań podejmowanych na posiedzeniach komisji i podkomisji w sprawie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne, udostępnione zostaną za jakiś czas na stronie Sejmu. O drugim czytaniu informowałem w jednym z poprzednich doniesień, opublikowanych w ramach działu retencja danych.

Dostępny jest już stenogram z posiedzenia Sejmu (14 grudnia), w czasie którego zgłaszano poprawki, którymi następnie zajmowała się Komisja Infrastruktury.

W czasie obrad Komisji posłowie zgodzili się na dwuletni okres retencji oraz wprowadzili dodatkowo zapisy zobowiązujące ministra właściwego do spraw łączności do ustalenia trybu i zasad przechowywania danych transmisyjnych zapewniających bezpieczeństwo i poufność danych.

Sprawa jeszcze nie jest zakończona. Zobaczymy, co z projektem zrobi Senat. Rządowi zalezy na szybkim przyjęciu nowelizacji, gdyż znajdują się tam również zapisy, któych Komisja Europejska wymaga od Polski (przenoszalność numerów, kompetencje urzędu regulującego w zakresie natychmiastowej wykonalności jego decyzji, kwestie księgowości operatorów).

Gazeta.pl: "Komisja Europejska poinformowała w środę o pozwaniu Polski przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Powód? Abonenci sieci telefonicznych wciąż nie mają prawa do zachowania numeru przy zmianie operatora"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>