Zmiany w mediach w Polsce

Sejm znowelizował trzy medialne ustawy. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty zostanie zlikwidowany, powstanie Urząd Komunikacji Elektronicznej, a kadencja obecnych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wygaśnie w dniu publikacji ustawy. UKE przejmie część kompetencji KRRiT, która będzie liczyła pięć osób (obecnie 9).

Chodzi o poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 56).

Podczas pierwszego czytania, które odbyło się 9 grudnia postawiono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w I czytaniu. Wniosek upadł. Ustawę następnie skierowano do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dalej prace nad tą ustawą toczyły sie już w podkomisjach (wtorek: posiedzenie specjalnie powołanej podkomisji, w środę, czwartek i piątek: posiedzenia połączonych komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Infrastruktury).

Dostępne są następujące dokumenty dotyczące tego projektu:

Zgodnie z projektem:

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przejmuje wykonywanie zadań należących dotychczas do:

1) Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,

2) Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji związanych z:

a) prowadzeniem rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostarczania systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach i multipleksowania sygnałów cyfrowych,

b) analizą rynków właściwych oraz nakładaniem, utrzymywaniem, zmianą lub znoszeniem obowiązków regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostarczania systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach i multipleksowania sygnałów cyfrowych,

c) dokonywaniem, zmianą lub cofaniem rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych

3) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji związanych z przeprowadzaniem konkursu na rezerwacje częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy.

Na marginesie zamieszania związanego z przyjmowaniem tych nowych regulacji ja bym postulował, by strona nowej KRRiTV była zrobiona w bardziej profesjonalny sposób niż obecnie. URTiP zniknie, ale ktoś, kto będzie przygotowywał nowe strony dla UKE - pomyślał o dostępności...

Więcej również w: PAP: 5 członków w KRRiT - Sejm znowelizował ustawę o rtv, PAP: W Sejmie debata nad projektem nowelizacji tzw. ustaw medialnych, Wprost: Pięciu w KRRiTV , Gazeta.pl: Sejm znowelizował ustawy medialne

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>