Wi-Fi, niezabezpieczone, nielegalne

Widać już pojawienie się nowego trendu legislacyjnego. Oto światło dzienne ujrzał projekt lokalnej regulacji w jednym z hrabstw Nowego Jorku. Zgodnie z nią każdy, kto będzie dysponował otwartą i niezabezpieczoną (ale jednak biznesową) siecią bezprzewodową będzie naruszał prawo...

O takim rozwiązaniu myśli się w hrabstwie Westchester County. Jeśli zostanie wprowadzone, to będzie to pierwsza taka regulacja na terenie USA.

Dostępna jest w internecie notatka prasowa dotycząca tej regulacji: Spano proposes law to counter risks of wireless networks. Businesses would be required to maintain secure networks.

Dowiadujemy się z niej rzeczy oczywistych, a mianowicie, że hotspoty są coaz bardziej popularne i coraz częściej można korzystać z bezprzewodowego ostępu do internetu w kawiarniach czy w parkach. Propozycja zmierza do tego, by biznes zabezpieczał tak udostępniane „punkty dostępu”, gdyż wszelkie dane użytkowników takich punktów są w niebezpieczeństwie. Nowe regulacje zaproponowane przez Andego Spano, mają za zadanie chronić obywateli przed takimi przestępstwami, jak kradzież tożsamości, czy innym naruszeniom praw konsumentów.

Na razie mówi się o tym, że jedynie przedsiębiorcy powinni zastosować przynajmniej podstawowe zabezpieczenia sieci bezprzewodowych, również wówczas, gdy sieć bezprzewodowa udostępniana jest w ramach biura (home office), a przechodnie mają do niej dostęp poza jego ścianami (wiadomo, o co chodzi w wardrivingu: samochód, laptop, jazda po mieście w poszukiwaniu otwartej sieci bezprzewodowej).

Przy okazji komentowania problemu wardrivingu zastanawiałem się już, czy nie dałoby się w polskich realiach postawić zarzutów operatorowi niezabezpieczonej sieci bezprzewodowej. Tutaj dodatkowo mowa jest o ochronie danych osobowych i innych jeszcze naruszeniach prawa. Temat jest dość złożony. Warto się zapoznać z przypadkiem skazania za wardriving w Anglii, o którym informowałem na początku sierpnia.

O propozycjach nowego prawa w USA pisze również News.com, a interesujące komentarze można znaleźć na Slashdocie. Naruszenie prawa może rodzić odpowiedzialność w postaci grzywny od 250 do 500 dolarów. Naruszeniem będzie również brak stosownego komunikatu o treści: „Właśnie uzyskałeś dostęp do sieci bezprzewodowej chronionej za pomocą firewalla. Taka ochrona nie gwarantuje poufności twoich prywatnych danych, zatem by je chronić korzystaj z szyfrowania” („ You are accessing a network which has been secured with firewall protection. Since such protection does not guarantee the security of your personal information, use discretion”).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Tłumaczenie

"use discretion" znaczy "uważaj/myśl co robisz/zachowaj ostrożność" a nie "korzystaj z szyfrowania". Mylę się?

dbaj o poufność

VaGla's picture

Wybrałem wskazanie wprost szyfrowanie, ale może istotnie poszedłem zbyt daleko. "Use discretion" znaczy tyle prawie co "pamiętaj o poufności", "bądź dyskretny". No to uznałem że to prawie synonim szyfrowania gdy korzysta się z otwartej sieci bezprzewodowej. W inny sposób chyba trudno zapewnić poufność własnych danych. Faktycznie - musi to oznaczać również po prostu nie przesyłaj danych tych, których nie chcesz ujawniać...

--
[VaGla] Vigilent Android Generated for Logical Assasination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>