Domena dla dzieci *.kid i inne propozycje rezolucji legislacyjnej PE

Parlament Europejski przyjął w środę raport francuskiej eurodeputowanej Marieli de Sarnez na temat ochrony dzieci i godności ludzkiej przed szkodliwą zawartością internetu posłowie niniejszym domagają się miedzy innymi utworzenia specjalnej kategorii domen internetowych o charakterystycznym rozszerzeniu ".kid".

Jak pisze PAP: eurodeputowani "chcą też wprowadzenia technicznych rozwiązań, uniemożliwiających dostęp do treści szkodliwych dla dzieci bez zgody rodziców"

Teoretycznie chodzi o walkę z treściami pornograficznymi, ale mnie się to kojarzy jednak z generalnym blokowaniem treści, a to już stanowi cenzurę. Wykazywano nie raz, że stosowanie filtrów antypornograficznych jest działaniem nieskutecznym, takie mechanizmy blokują również dostęp do treści pożądanych , takich jak informacje na temat higieny czy o prawach mniejszości seksualnych.

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ochrony nieletnich i godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiej branży usług audiowizualnych i informacyjnych (COM(2004)0341 – C6-0029/2004 – 2004/0117(COD))

Nowe zalecenia w tym dokumencie (a jest po pierwszym czytaniu w procedurze współdecyzji):

[Niniejsze zalecenia] WZYWAJĄ Komisję do:

1. zorganizowania – w ramach wieloletniego wspólnotowego programu (2005-2009) wspierania bezpiecznego użytkowania Internetu i technologii on-line – europejskiej kampanii informacyjnej skierowanej do obywateli, przy użyciu wszystkich środków komunikacyjnych, w celu ostrzeżenia opinii publicznej przed niebezpieczeństwami związanymi z Internetem i przed ryzykiem sankcji karnych (informacje o możliwościach wnoszenia skarg lub sprawowania kontroli rodzicielskiej). Specjalne kampanie można skierować do określonych grup docelowych, np. szkół, stowarzyszeń rodziców i użytkowników,

2. uruchomienia europejskiego numeru infolinii pozwalającego na uzyskanie informacji na temat istniejących środków filtrowania i kompensującego brak infolinii w niektórych Państwach Członkowskich, w celu ułatwienia składania skarg do właściwych organów i zgłaszania szkodliwych stron,

3. rozpatrzenia możliwości wprowadzenia nazwy funkcjonalnej domeny głównej (generic Top Level Domaine) zarezerwowanej dla stron stale kontrolowanych, które zobowiązałyby się do poszanowania nieletnich i ich praw, pod rygorem sankcji karnych (np. ".KID"),

4. prowadzenia ciągłego i konstruktywnego dialogu z organizacjami dostawców treści, organizacjami konsumentów i wszystkimi zainteresowanymi stronami,

5. ułatwiania i wspierania tworzenia sieci instytucji samoregulujących oraz wymiany doświadczeń między nimi, w celu dokonania oceny skuteczności kodeksów dobrego postępowania i rozwiązań opartych na samoregulacji, tak by zapewnione zostały możliwie najwyższe standardy ochrony nieletnich.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

...zarezerwowanej dla stron stale kontrolowanych...

...brzmi ciekawie.

A czy ja otworzę serwis o stosowaniu antykoncepcji przeznaczony dla osób w wieku 11-13 lat, to będę mógł go trzymać w takiej domenie?

--
[S.A.P.E.R.] Synthetic Android Programmed for Exploration and Repair

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>