wydarzenia - Filter:

Wybierz warunki filtru wydarzeń
Wybierz rodzaj wydarzeń
« Listopad 29, 2005 - Grudzień 29, 2005 »
 
11 / 29
» 10:00

Predomex Relations zapraszam wszystkie chętne osoby, do udziału w dwudniowych warsztatach.

» 12:00

Jak piszą organizatorzy: Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w drugiej edycji konferencji, która swą tematyką obejmuje dwa, niezwykle ważne zagadnienia w funkcjonowaniu współczesnego biznesu elektronicznego. Chodzi o infrastrukturę klucza publicznego i karty inteligentne.

11 / 30
» 20:00

Centrum Promocji Informatyki zaprasza Państwa do udziału w dwunastej już edycji konferencji GIS W PRAKTYCE.

12 / 1
12 / 2
» 12:00

Konferencja, organizowana przez Instytut Socjologii UW, Wydział Psychologii UW oraz Instytut Dziennikarstwa UW ma posłużyć wymianie myśli i prezentacji wyników badań dotyczących społecznych aspektów internetu. Jej celem jest także integracja coraz liczniejszego środowiska polskich badaczy i badaczek internetu. Jej tematyka dotyczy zarówno zjawisk i procesów zachodzących w cyberprzestrzeni, jak i interakcji światów online i offline.

12 / 3
12 / 4
12 / 5
12 / 6
12 / 7
12 / 8
12 / 9
12 / 10
12 / 11
12 / 12
12 / 13
12 / 14
» 09:00

Seminarium pt. Rola ochrony własności intelektualnej w pobudzaniu innowacyjności - doświadczenia wybranych krajów UE oraz Stanów Zjednoczonych. Implikacje dla Polski

» 12:00

lokalizacja:
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

opis:
W dniach 14-15 grudnia 2005 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji poświęconej przeróżnym kartom jako nośnikom informacji oraz najważniejszym elementom różnorodnych systemów kartowych...

» 13:00

Plenarne głosowanie Pralmentu Europejskiego dotyczące Europejskiej Dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług łączności elektronicnej zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (COM(2005) 438 wersja ostateczna).

12 / 15
12 / 16
12 / 17
12 / 18
12 / 19
12 / 20
12 / 21
12 / 22
12 / 23
12 / 24
12 / 25
12 / 26
12 / 27
12 / 28
12 / 29