GIS w serwisach informacyjnych administracji publicznej

2005-11-30 20:00

Centrum Promocji Informatyki zaprasza Państwa do udziału w dwunastej już edycji konferencji GIS W PRAKTYCE.

W tegorocznej edycji niektórym słuchaczom zaoferowano bezpłatny udział. Oferta dotyczy użytkowników: przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, instytucji publicznych.

10:00 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, przedstawienie programu.

10:10 Referat wprowadzający: "GIS w rozwoju serwisów informacyjnych i dostępności IT dla administracji"
Dr Jarosław Czochański
(Uniwersytet Gdański)

10:30 Referat: "Informacja przestrzenna w e-administracji"
Prof. Dr hab. Jerzy Gaździcki
(Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej)

11:00 Prezentacje merytoryczne Sponsorów Konferencji.

12:00 Przerwa, poczęstunek

12:20 Blok merytorycznych prezentacji firmowych.

14:20 Przerwa

14:40 c.d. bloku prezentacji firmowych

15:40 "Doświadczenia twórców i użytkowników"
"Wykorzystanie GIS w serwisie internetowym samorządu Woj. Małopolskiego - Wrota Małopolski"
Andrzej Sasuła
(Wicemarszałek Woj. Małopolskiego)
Sławomir Kopeć
(Dyr. Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego)

16:10 "Doświadczenia twórców i użytkowników"
"Udostępnianie zasobów miejskich GIS w Internecie - doświadczenia Gdańska"
Wiesław Patrzek
(Pełnomocnik Prezydenta ds. Informatyki. Kierownik Referatu Informatyki, Urząd Miasta w Gdańsku)

16:40 Wykład: "Portal geoinformacyjny - nowości w zasobach Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej"
Grzegorz Kurzeja
(Dyrektor CODGiK)

17:00 Zakończenie konferencji

Więcej na stronach Centrum Promocji Informatyki

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>