dzieci

O problemie fotografowania dzieci...

"Możemy tylko wylegitymować takiego człowieka i poradzić pokrzywdzonemu, aby wystąpił na drogę cywilną o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych ".

Ochrona dzieci?

Operatorzy telefonii komórkowej w Wielkiej Brytanii postanowił połączyć siły w celu ochrony dzieci przed nieporządanymi treściami, które mogą pojawić się w używanych przez nie telefonach. Powstał Kodeks dobrej praktyki biznesowej (Code of Practice), nad którym operatorzy brytyjscy pracowali przez ostatnie 12 miesięcy.

Operatorzy śledczy

We Francji kończy się proces ustawodawczy dotyczący nowej regulacji prawnej. Chodzi o ustawę, która ma za zadanie zobligować operatorów telekomunikacyjnych do kontrolowania treści dostępnych w Internecie. Serwisy będą zmuszone do filtrowania takich treści jak zdjęcia dzieci (wykorzystywane przez pedofilów), materiały mogące godzić w prawa człowieka w szczególności nawołujące do waśni na tle rasowym czy światopoglądowym.

Blokowanie obosieczne

W 2002 roku w stanie Pennsylvania (USA) przyjęto stanowe prawo, którego ratio legis polega na ochronie dzieci przed szkodliwymi treściami dostępnymi w Internecie. W związku z tym, że władze postanowiły zacząć egzekwować prawo - dostawcy usług zostali zobligowani do blokowania wskazanych serwisów. Przy czym okazało się, że nie jest to takie proste. Filtry na serwisy np. z pornografią objęłyby również inne serwisy, które nie zawierają treści szkodliwych dla dzieci.

Prezydent przekazuje

PAP podała, że Prezydent Aleksander Kwaśniewski w ciągu pięciu lat programu "Internet w szkołach" przekazał 400 pracowni komputerowych, z których korzysta ponad 150 tys. młodzieży w szkołach w całej Polsce. Ja się zaś zastanawiam nad tym, czy te pracownie są wyposażone w kancelarie tajne.

Czym skorupka za młodu nasiąknie

Dzieci uczy się robienia stron internetowych już w pierwszej klasie gimnazjum. Co z tego wynika? Czasem kończy się na naganie, chociaż historia pokazuje, że wcale tak być nie musi...

Filtrowanie nie wystarczy

Tak uważa administracja Busha. Chodzi o ochronę dzieci przed treściami, jakie mogą spotkać w internetcie. Już raz Sąd Najwyższy zajmował się tą kwestią i zdecydował, że Kongres może uzależnić otrzymywanie dotacji i subwencji rządowych przez biblioteki publiczne od tego, czy zainstalują w swoich komputerach filtry na szkodliwe treści. Powstał nowy wątek: chodzi o to, by osoby komercyjnie zarządzające witrynami internetowymi stosowały systemy kart kredytowych, albo inne systemy weryfikacji tak, by jedynie doroślil mogli mieć dostęp do materiałów, które mogły by źle wpływać na dzieci (oczywiście o ile witryny oferują takie treści).

Dziecko a blokada dorosłych

Trzeci Okręgowy Sąd Apelcayjny po raz kolejny zablokował regulację the Child Online Protection Act. Sąd stwierdził, że ustawa godzi w wolnośc słowa zakazując operatorom serwisów internetowych publikowania informacji nieodpowiednich dla nieletnich, jeśli ograniczają do nich dostęp również dla dorosłych ("COPA restricts free speech by barring Web page operators from posting information inappropriate for minors unless they limit the site to adults").

Zakaz randkowania

Japońskie władze przygotowują regulacje zakazujące nieletnim, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia, korzystania z "randkowych" serwisów online, dostęnych za pomocą telefonów przenośnych.

Filtry nie są skuteczne

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie filtrów wykorzystywanych m.in. w wyszukiwarkach do odsiewania stron pornograficznych. Wynik badania potwierdził przypuszczenia, że filtry te skutecznie blokują również dostęp do stron poświęconych zdrowiu i medycynie. Badanie przeprowadzone przez fundację "Kaiser Family" tylko potwierdzają tezy, jakie głosiłem podczas konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka. Filtrowanie treści nie spełnia oczekiwań ich twórców.