Prezydent przekazuje

PAP podała, że Prezydent Aleksander Kwaśniewski w ciągu pięciu lat programu "Internet w szkołach" przekazał 400 pracowni komputerowych, z których korzysta ponad 150 tys. młodzieży w szkołach w całej Polsce. Ja się zaś zastanawiam nad tym, czy te pracownie są wyposażone w kancelarie tajne.

Otrzymując pracownie podłączoną do Internetu - szkoły stały się podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną (237 § 5 KPK). Na podstawie obowiązujących przepisów: art. 242 kodeksu postępowania karnego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów (Dz. U. Nr 110, poz. 1052) szkoła taka powinna spełnić kilka wymagań.

Przygotowanie sieci służącej do przekazywania informacji, do przeprowadzania kontroli i utrwalania przekazów informacji polega na zapewnieniu przez podmiot obowiązany (o których wyżej), eksploatujący sieć, technicznych możliwości przeprowadzenia takiej kontroli i utrwalania, w szczególności na utworzeniu technicznego systemu kontroli i utrwalania kontrolowanych przekazów informacji oraz przechowywania i niszczenia zapisów z tych przekazów, w tym posiadanych danych. Pracownicy powinni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa wydane na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Niektóre czynności powinny być być realizowane w sposób przewidziany dla przekazywania wiadomości, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

No ale może ja się czepiam. Przecież kiedyś ABW powiedziała, że nie będzie tak bardzo przestrzegać tych przepisów...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>