rodzina i opieka

Winny... koń trojański

Po przeprowadzeniu dochodzenia - oczyszczono z zarzutów przechowywania na swoim komputerze materiałów pornograficznych czterdziestopięcioletniego Juliana Greena, mieszkańca Wielkiej Brytanii.

Filtrowanie nie wystarczy

Tak uważa administracja Busha. Chodzi o ochronę dzieci przed treściami, jakie mogą spotkać w internetcie. Już raz Sąd Najwyższy zajmował się tą kwestią i zdecydował, że Kongres może uzależnić otrzymywanie dotacji i subwencji rządowych przez biblioteki publiczne od tego, czy zainstalują w swoich komputerach filtry na szkodliwe treści. Powstał nowy wątek: chodzi o to, by osoby komercyjnie zarządzające witrynami internetowymi stosowały systemy kart kredytowych, albo inne systemy weryfikacji tak, by jedynie doroślil mogli mieć dostęp do materiałów, które mogły by źle wpływać na dzieci (oczywiście o ile witryny oferują takie treści).

Wcale się nie rozwodzisz

Rząd Malezji unieważnił orzeczenie sądu religijnego, że muzułmańscy mężczyźni mogą rozwieść się ze swoimi żonami przez wysłanie wiadomości tekstowej - SMS - z telefonu komórkowego, poinformowała prasa, cytując premiera kraju. Prawo islamskie pozwala mężczyźnie rozwieść się poprzez trzykrotnie oświadczenie żonie: "Rozwodzę się".

Uzależnienie od internetu

Według pełnomocnika rządu niemieckiego do spraw uzależnień, trzy procent użytkowników światowej sieci" to nałogowcy. "Nałóg internetowy jest takim samym rodzajem ucieczki od rzeczywistości jak alkohol czy narkotyki".

Dziecko a blokada dorosłych

Trzeci Okręgowy Sąd Apelcayjny po raz kolejny zablokował regulację the Child Online Protection Act. Sąd stwierdził, że ustawa godzi w wolnośc słowa zakazując operatorom serwisów internetowych publikowania informacji nieodpowiednich dla nieletnich, jeśli ograniczają do nich dostęp również dla dorosłych ("COPA restricts free speech by barring Web page operators from posting information inappropriate for minors unless they limit the site to adults").

Niemoralny internet

Islamska milicja Basij aresztowała 68 mieszkańców Teheranu oskarżonych o niezgodne z prawem koranicznym wykorzystywanie Internetu. Młodzi Irańczycy trafili do więzienia za korzystanie z serwisu internetowego służącego do umawiania się na randki.

Zakaz randkowania

Japońskie władze przygotowują regulacje zakazujące nieletnim, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia, korzystania z "randkowych" serwisów online, dostęnych za pomocą telefonów przenośnych.

Filtry nie są skuteczne

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie filtrów wykorzystywanych m.in. w wyszukiwarkach do odsiewania stron pornograficznych. Wynik badania potwierdził przypuszczenia, że filtry te skutecznie blokują również dostęp do stron poświęconych zdrowiu i medycynie. Badanie przeprowadzone przez fundację "Kaiser Family" tylko potwierdzają tezy, jakie głosiłem podczas konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka. Filtrowanie treści nie spełnia oczekiwań ich twórców.

Zablokować próby blokowania!

Szkolni administratorzy wraz ze studentami, nauczycielami akademickimi, rodzicami, oraz szkolnymi bibliotekarzami, w San Francisco, Nowym Jorku i Bostonie będą protestować jutro przeciwko federalnym propozycjom blokowania (filtrowania) treści internetowych w szkołach publicznych.

Bibliotekarze na razie wygrali

Sąd federalny pokrzyżował plany rządu amerykańskiego, usiłującego chronić dzieci przed pornografią w Internecie. Powołując się na wartość nadrzędną, jaką jest wolność słowa, sędziowie orzekli zakaz egzekwowania kontrowersyjnej ustawy Children's Internet Protection Act, przewidującej wstrzymywanie subsydiów bibliotekom publicznym, które nie zainstalują w podłączonych do Internetu komputerach specjalnego oprogramowania, uniemożliwiającego dostęp do materiałów pornograficznych.