informatyzacja

Elektroniczny ZUS

W dzisiejszej Rzeczpospolitej opublikowano artykuł autorstwa Jolanty Kroner pt.: "Przymus komputerowy" o uchwalonej przez Sejm poprawce dotyczącej systemu emerytalnego.

Krajowa Rada będzie regulować Internet?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zorganizowała konferencję "Internet jako medium XXI wieku - problem polityki i regulacji radia i telewizji w erze cyfrowej".

Norymberga - urząd miasta on-line

Miasto Norymberga wdraża właśnie projekt pierwszego urzędu mjeskiego on-line w Niemczech. Mieszkańcy miasta będą mogli tam wypełniać odpowiednie formularze, potrzebne z punktu widzenia administracji, oraz dokonywać stosownych płatności. Poprawność podpisów zagwarantuje specjalna karta chip'owa.

Wielki Generalny Webmaster?

Rząd Wielkiej Brytanii powołał generalnego webmastera, osobę podlegającą bezpośrednio premierowi. Generalny webmaster jest odpowiedzialna za tworzenie, rozwój i utrzymanie wysokiej jakości serwisów internetowych rządu.

USA - pierwszy klik do rządu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prezydenta - został uruchomiony portal poświęcony administracji federalnej USA - FirstGov. W założeniu serwis ten ma ułatwić kontakty obywateli z władzą.

Obywatelski dostęp do informacji

Prezydent USA zapowiedział w swoim cotygodniowym orędziu do narodu, że za 90 dni będzie dostępny jeden z największych na świecie zbiorów internetowych połączeń do wszystkich stron informacyjnych rządu federalnego.