Rząd przyjął kilka dni temu projekt (noweli) prawa telekomunikacyjnego

Pomyślałem, że może jeszcze zdążę dziś odnotować, że w zeszły wtorek (10 lipca) Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra administracji i cyfryzacji Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw...

Notatkę na ten temat można znaleźć na stronie Kancelarii Rady Ministrów. To jest ten projekt, o którym ostatnio pisałem w tekście Cookiesy w projekcie noweli Prawa telekomunikacyjnego z 17 maja, a wcześniej w tekście Nowa wersja projektu noweli Prawa telekomunikacyjnego zasługuje na uwagę również branży internetowej.

Treść projektu jest pewnie dostępna na stronach RCL, ale akurat nie podlinkuję jej teraz, ponieważ serwer RCL (Apache/2.2.15 (Red Hat)) właśnie leży. Ale może dodam tu link później.

W notatce KPRM zwracam uwagę na kilka fragmentów:

(...)
Dzięki nowym przepisom, osoby korzystające z Internetu w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej będą mogły wybrać jeden z oferowanych przez dostawcę pakietów transmisji danych, a w przypadku jego przekroczenia, dostawca świadczący tę usługę będzie zobowiązany do natychmiastowego i nieodpłatnego poinformowania abonenta o przekroczeniu limitu transmisji w ramach wybranego przez abonenta pakietu.

Wprowadzono także regulacje chroniące abonentów przed obniżaniem poziomu świadczonych usług przez dostawców Internetu, tj. zaniżaniem rzeczywistej prędkości transmisji danych w stosunku do tej określonej w umowie lub regulaminie. Jeżeli przedsiębiorca podaje do publicznej wiadomości prędkość transmisji danych lub np. wskazuje takie informacje w umowie, prezes UKE ma prawo skontrolować stosowaną przez przedsiębiorcę metodę pomiaru tej prędkości lub zbadać rzeczywistą prędkość transmisji danych.
(...)
Zmodyfikowany został także katalog usług składających się na usługę powszechną. Nowy przepis wyraźnie wskazuje, że przyłączenie zakończenia sieci w stałej lokalizacji powinno umożliwiać przesyłanie danych, w tym funkcjonalny dostęp do sieci Internet, którego prędkość umożliwi korzystanie z aplikacji używanych powszechnie w bieżących sprawach życia codziennego, np. korzystanie z poczty elektronicznej, przeglądanie stron internetowych o charakterze informacyjnym (rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, strony urzędowe), dokonywanie przelewów.

Istotną zmianą jest skrócenie okresu retencji danych telekomunikacyjnych z 2 lat do roku, co wpłynie na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. Projektowane regulacje ograniczają także nadużywanie przepisów retencyjnych do rozstrzygania spraw cywilnych, przy jednoczesnej świadomości, że przepisy retencyjne dotyczą sprawy innej ?o dużo większym znaczeniu (zwalczanie terroryzmu, obronność, dobro publiczne, itp.).
(...)

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Projekt zawiera tak wiele

Projekt zawiera tak wiele nieścisłości i niewykonalnych w praktyce postulatów, że to aż strach. Od definicji połączenia (nie dostaneicie już wykazu smsów) do parametru jakości usług

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>