Co ja paczę: propozycja katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych

logo programu Cyfrowa przyszłość - niebieskie koło przypominające statystyczny wykres tortowyZachęcam do zapoznania się z dotychczasowymi efektami realizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska projektu pn. Cyfrowa przyszłość. Jest to projekt z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej. W moim przekonaniu ma duży związek z regulowanymi prawnie stosunkami społecznymi w tym, co zwykło się już nazywać "społeczeństwem informacyjnym". Rozumienie przekazów medialnych, umiejętność dekonstrukcji takich przekazów, rozpoznawanie wszelkiego rodzaju manipulacji - to tylko niektóre z kompetencji istotnych dla właściwej interpretacji stanów faktycznych, z którymi normy prawne wiążą następnie prawne skutki. Kompetencje medialne są też potrzebne dla poprawnego, nie tylko z perspektywy zasad techniki prawodawczej, konstruowania norm prawnych we współczesnym procesie legislacyjnym. Stan rozumienia przekazów medialnych w społeczeństwie ma też wpływ na ocenę naruszeń lub zagrożeń dóbr osobistych, na sytuację prawną "przeciętnego konsumenta", wpływa na interpretacje norm prawnych dot. zwalczania nieuczciwej konkurencji (w tym przeciwdziałania nieuczciwej reklamie), wiąże się ze stosowaniem przepisów zakazujących manipulacji informacyjnej dot. walorów spółek notowanych na giełdzie...

Informacje o projekcie można znaleźć na dedykowanej stronie Fundacji: Cyfrowa Przyszłość. Przeczytacie tam Państwo m.in. że zdaniem realizujących projekt "kompetencje z zakresu pozyskiwania, oceniania i wykorzystywania informacji oraz twórczego i bezpiecznego korzystania z mediów stanowią elementarz obywatela w społeczeństwie informacyjnym". W ramach projektu Fundacja Nowoczesna Polska tworzy koncepcję programu edukacji medialnej i informacyjnej dla szkół oraz instytucji zajmujących się edukacją nieformalną. W ramach projektu powstał też katalog kompetencji medialnych i informacyjnych.

Czy wiesz, jakie są najważniejsze modele zachowań informacyjnych? To jedna z kompetencji dot. źródeł informacji na poziomie "optimum". Na poziomie "minimum" wśród kompetencji w zakresie oceny źródeł informacji znalazła się m.in. umiejętność dokonywania wyboru źródeł informacji, biorąc pod uwagę takie kryteria jak wiarygodność, relewancja, łatwość i efektywność korzystania. Na poziomie "mistrzowskim" do kompetencji w sferze krytycznego podejścia do informacji zaliczono m.in. rozumienie, jaki wpływ na rozwój sektora TIK mają czynniki takie jak prawo,etyka, ekonomia i wykorzystuje tę wiedzę w procesie realizacji zadań informacyjnych.

Fundacja prosi wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag do przygotowanego katalogu kompetencji. Można je przesyłać za pomocą formularza kontaktowego.

Zachęcam również do zapoznania się z publikacją pt. Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia. (PDF; 4,5 MB).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>