Konferencja: Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej

2012-01-11 10:00
2012-01-11 18:00
Etc/GMT+1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a konkretnie Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne organizuje konferencję na temat dostępu do informacji publicznej. Konferencja odbędzie się w UKSW w dniu 11 stycznia. Patronaty nad konferencją objęli Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Informacje na temat konferencji można znaleźć na stronach Wydziału Prawa i Administracji UKSW w dziale Konferencje. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Konferencja jest odpłatna, przy czym koszt udziału to 100 złotych (z opłaty zwolnieni są Prelegenci oraz studenci UKSW).

Program konferencji:

9.00 – 9.30 Rejestracja Uczestników

9.30 – 10 00 Uroczyste otwarcie konferencji Wystąpienia Gości Konferencji

10.00 – 11.00 Zasady dostępu do informacji publicznej
1. Pojęcie informacji publicznej i zasady dostępu - prof. Małgorzata Jaśkowska, sędzia NSA, Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego UKSW,
2. Wyzwania i zagrożenia dostępu do informacji publicznej w kontekście ochrony praw podstawowych - Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Prawa Międzynarodowego Biura RPO,
3. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej z uwagi na ochronę danych osobowych – Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO,
4. Zasady dostępu do informacji publicznej oraz stosunek ustawy o dostępie do informacji publicznej do innych ustaw – Irena Kamińska, sędzia NSA,
Dyskusja /Przerwa

11.30 – 12.30 Informacja publiczna w sądach
5. Praktyka udostępniania informacji publicznej w sądach administracyjnych (Biuletyn Informacji Publicznej a Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) - Janusz Drachal, sędzia NSA, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA,
6. Jawność postępowania i dostęp do akt sprawy w postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego – dr Joanna Misztal-Konecka, KUL,
7. Podstawy prawne udostępniania aktów prawnych i orzeczeń w Internecie - Dorota Chromicka, UKSW,
8. Matematyczne metody modelowania postępowania sądowoadministracyjnego. Rozwiązania wspierające anonimizację orzeczeń - Dariusz Rosłon, SoftProdukt,
9. Informacja publiczna w pracy profesjonalnego pełnomocnika - studium przypadku – dr Tomasz Burczyński, UWM,

Dyskusja / Przerwa

13.00 – 14.30 Informacja publiczna w administracji
10. Biuletyn Informacji Publicznej a Centralne repozytorium - dr Agnieszka Gryszczyńska, UKSW,
11. Standaryzacja systemu dostępu do informacji publicznej – SDDiP - Izabela Adamska,
12. Znaczenie metadanych w praktyce udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej - Kazimierz Schmidt, MAiC,
13. Elektronicznie prowadzone postępowanie (systemy elektronicznego obiegu spraw, ePUAP) - dr Kajetan Wojsyk, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
14. Elektroniczna identyfikacja wnioskodawcy w procesie udostępniania informacji publicznej– Kamil Czaplicki, UKSW,
15. Opłaty za ponowne wykorzystanie informacji publicznej – dr Agnieszka Piskorz-Ryń, UKSW
Dyskusja/przerwa na lunch

15.00 – 16.00 Informacja publiczna w szkołach wyższych
16. Udostępnianie informacji publicznej przez uczelnie i wydziały - problemy praktyczne – dr Arwid Mednis, UW,
17. Informacja publiczna w działalności uczelni publicznych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych - Jakub Jung, UW,
18. Prowadzenie badań naukowych jako podstawa żądania udzielenia informacji publicznej - Aleksander Jakubowski, UW,
19. Nabywanie i udostępnianie praw autorskich związanych z informacjami publicznymi - dr Krzysztof Siewicz, NCPI,
Dyskusja / przerwa

16.15 - 17.00 Perspektywy zmian regulacji zagadnień informacyjnych
20. Potrzeba reformy prawa do informacji w Polsce - dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN,
21. Publikacja tekstu jednolitego aktu prawnego. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda – Justyna Kurek, UKSW,
22. Prawo do informacji 2.0. Propozycje nowego podejścia do informacji publicznej – Krzysztof Świtała, UKSW,
23. Informatyzacja a dostęp do informacji publicznej i jej ponowne wykorzystanie – prof. Grażyna Szpor, Kierownik Katedry Prawa Informatycznego UKSW,

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>