Grupa robocza art. 29 krytycznie o kodeksie dobrych praktyk w zakresie reklamy behawioralnej

Grupa robocza art. 29 wydała negatywną opnię na temat proponowanych przez the European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz the Internet Advertising Bureau Europe (IAB), kodeksu dobrych praktyk w zakresie internetowej reklamy behawioralnej (Online Behavioural Advertising, OBA). Koncept proponowany przez organizacje polega m.in. na tym, że stworzono serwis, w którym - wedle założeń animatorów pomysłu - użytkownicy Sieci mogą wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania ich danych w czasie realizowania behawioralnych kampanii reklamowych. Przy samych kreacjach reklamowych prezentowanych na stronach członków organizacji miała być prezentowana specjalna ikonka, która miała kierować (poprzez link) do serwisu youronlinechoices.eu. Grupa robocza art 29 uznała jednak, że zaproponowane rozwiązanie nie spełnia wymagań dyrektywy o ochronie prywatności (dyrektywy 2002/58/WE po zmianach dyrektywą 2009/136/WE). Zdaniem Grupy zaproponowane rozwiązanie może być szkodliwe dla użytkowników, ale też dla samej branży reklamowej, jeśli "wierzy ona, że przez wdrożenie tego kodeksu dobrych praktyk spełni wymagania europejskiej dyrektywy".

Z opinią można zapoznać się na stronach Komisji Europejskiej: Opinion 16/2011 on EASA/IAB Best Practice Recommendation on Online Behavioural Advertising (PDF). Wcześniej zaś, w czerwcu 2010 roku, GR art. 29 wydała Opinion 2/2010 on online behavioural advertising. Grupa robocza art. 29 działa na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. Pod wpływem tez sygnalizowanych przez GR art. 29 branża reklamowa podjęła działania samoregulacyjne. W opublikowanym na stronach polskiego IAB komunikacie pt. Dobre praktyki IAB Polska w zakresie reklamy behawioralnej - przejrzystość oferowana konsumentom można przeczytać:

Stosowanie OBA nie jest w żaden sposób skodyfikowane przez prawo, zarówno polskie, jak i europejskie. Branża internetowa od pewnego czasu dostrzegała potrzebę stworzenia wspólnych reguł działania w zakresie OBA mających na celu ochronę prywatności użytkowników internetu oraz dających gwarancję, że działania reklamowe prowadzone z użyciem narzędzi OBA nie będą budziły żadnych wątpliwości etycznych. Samoregulujący dokument podpisany przez największe europejskie firmy internetowe jest wyjściem naprzeciw potrzebom przejrzystości w zakresie OBA.

Tam też udostępniono dokument Europejskie Zasady Internetowej Reklamy Behawioralnej (wersja .doc). Jednocześnie powstał serwis youronlinechoices.eu.

W ocenie przedstawionego kodeksu GR art. 29 uznała, że nie wystarczy użytkownikom "dać możliwość" sprzeciwu (opt-out). Aby możliwe było przetwarzanie danych użytkowników (w tym danych pozyskanych z wykorzystaniem cookies) - zgoda użytkowników powinna być oparta na informacji bezpośrednio im przedstawionej przed rozpoczęciem przetwarzania danych:

..in order to comply with the legislation, the relevant information notice must be provided directly to the users in a clear and understandable form before the processing takes place. It is not enough for information to be “available” somewhere in the website that the user visits.

Zachęcam do przeczytania całej opinii GR art. 29. Przeczytaj: Branża reklamowa zachwyca się behawioralnym targetowaniem reklam, które niepokoi Komisję Europejską oraz Kongres USA.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>