Koniec roku szkolnego

Na marginesie tego końca roku warto odnotować fakt, że niedawno przyjęto ustawę z 3 czerwca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, która gwarantuje uczelni prawo pierwszeństwa w opublikowaniu pracy dyplomowej przez 6 miesięcy po obrnie.

To całkiem nowa ustawa. Niepokoiły mnie wcześniej projektowane zapisy, na mocy których uczelni przysługiwałyby prawa autorskie majątkowe do pracy dyplomowej (czego chciał Prezydent). W przyjętej właśnie ustawie z tych pomysłów zrezygnowano, jednak i tak zmieniono ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zmieniono ją w ten sposób, że dodano tam przepis art. 15a w brzmieniu: "Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego". A czemu tak? Nie wiem.

Na stronie Prezydenta RP (nota bene - nadal jest tak przygotowana, że nie da się z niej wygodnie korzystać) nie znalazłem informacji o tym, że Prezydent podpisał juz tę ustawę.

Tak czy inaczej, gdy już Prezydent ją podpisze - wzainteresowanych publikowaniem w serwisie VaGla.pl Prawo i Internet efektów swoich badań zapraszam do nadsyłania swoich prac magisterskich wraz z infrmacją dotyczącą daty obrony... Nadesłane prace magisterskie opublikuje po pół roku od tej daty.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>