Belgijski wyrok sądu apelacyjnego w sprawie blokowania domen The Pirate Bay przez belgijskich ISP

Dziennik Internautów za serwisem TorrentFreak odnotował, że Sąd Apelacyjny w Antwerpii uchylił w dniu 4 października wcześniejszy wyrok i "nakazał firmom Belgacom oraz Telenet zablokowanie domen powiązanych z The Pirate Bay (łącznie 11) w ciągu 14 dni. W przeciwnym razie firmy będą musiały zapłacić karę". Jak wiadomo - toczy się spór o blokowanie zasobów internetowych ze względu na ochronę prawa autorskiego. W sprawie, w której orzekały belgijskie sądy, działania podjęła tamtejsza organizacja BAF (The Belgian Anti-piracy Federation), a po drugiej stronie sporu są spółki Belgacom oraz Telenet. Przedmiotem sporu jest zaś dostępność serwisu The Pirate Bay. Istota sporu zaś dotyczy możliwości/konieczności zablokowania wpisów w systemie DNS, a więc blokowania domen wskazujących na internetowe serwisy TPB. Główne pytanie zaś brzmi: czy tego typu środek jest proporcjonalny i potrzebny do realizacji praw własności intelektualnej.

Informacje na temat pierwszego rozstrzygnięcia (jeszcze z 2010 roku) można znaleźć w tekście ISPs Don’t Have To Block The Pirate Bay, Court Rules. Tu ponoć orzekał Rechtbank van Koophandel Antwerpen. Na stronie BAF można znaleźć notatkę z czasów pierwszego wyroku: Belgian internetproviders side with illegal website. Treści samego wyroku nie widzę.

Wyrok sądu drugiej instancji opisany jest w tekście Belgian ISPs Ordered To Block The Pirate Bay, na podstawie którego DI przygotował materiał Sąd: ISP mają zablokować dostęp do The Pirate Bay. Sprawę rozstrzygał Sąd Apelacyjny w Antwerpii (Hof van beroep te Antwerpen, La cour d'appel d'Anvers). Na stronach tego sądu są jakieś aktualności, ale nie ma tam notatki na temat orzeczenia w sprawie belgijskich spółek ISP.

TorrentFreak w swej relacji powołuje się na organizację NURPA. Na stronie tej ostatniej organizacji pojawiła się notatka BAF contre Telenet / Belgacom, les opérateurs devront bloquer The Pirate Bay i tam linkowane jest ostateczne rozstrzygnięcie (PDF). Wydaje się, że posiedzenie sądu odbyło się 26 września 2011 r., sygnatura akt zaś to 2010/AR/2541. Orzeczenie to opublikowano również w serwisie Scribd.com: HvB Antwerpen - Eindarrest - 2010_AR_2541-c. W tym orzeczeniu jest informacja o rozstrzygnięciu, od którego się odwoływano, a więc - jak się wydaje - od wyroku Sądu Handlowego w Antwerpii, sygn. A.R. A/10/05374. Wydaje się również, że w podobnej sprawie orzekał też Sąd Handlowy w Mechelen?

No, i teraz trzeba by się wziąć za tłumaczenie tego orzeczenia sądu apelacyjnego. Szkoda, że to zeskanowana bitmapa, bo przynajmniej dałoby się spróbować ten proces nieco zautomatyzować...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Blokowanie domeny

Poza proporcjonalnością powstają jeszcze inne pytania.
1) Czy blokowanie jest czasowe
2) Co się stanie kiedy TPB zrezygnuje z używania nazw domen wskazanych w wyroku
3) Co się stanie kiedy domeny te wykupi inny podmiot, na którym nie ciążą zarzuty o łamanie praw autorskich
4) Jakie możliwości będzie miał taki podmiot w przywróceniu działnia tychże domen w Belgii.

Powstaje pytanie na ile nazwa domeny jest związana z podmiotem podejmującym działania i na jakich zasadach te w sumie dwie odrębne rzeczy mogą być wiązane (przypomina mi się nakaz przeprosin przez superexpress, który na potrzeby wyroku zmienił domenę z właściwym wydaniem)

"Szkoda, że to zeskanowana

"Szkoda, że to zeskanowana bitmapa, bo przynajmniej dałoby się spróbować ten proces nieco zautomatyzować..."
Potraktowane ORC-em bez nawet ręcznego sprawdzenia poprawności : https://wklej.to/9FJ8p

Dziękuję.

VaGla's picture

To wystarczy by uznać, że sentencja wyroku jest następująca:

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken;

Wijst het verzoek tot heropening van de debatten af. Verklaart het hoger beroep gegrond. Hervormt het bestreden vonnis.

Verklaart de vordering van appellante gegrond als volgt:
Stelt vast dat met behulp van de Websites van "The Pirate Bay", hier-na genoemd, inbreuken worden gepleegd op de auteursrechten en/of op de naburige rechten op werken en/of prestaties uit het repertoire van de (sub)leden van appellante.

Beveelt gei'ntimeerden elk afzonderlijk om in nun hoedanigheid van internettoegangsleveranciers de litigieuze inbreuken te doen staken via de hierna vermelde "DNS-blocking".

Beveelt gemtimeerden elk afzonderlijk om in hun hoedanigheid van internettoegangsleverancier binnen de veertien dagen na betekening van onderhavig arrest de "DNS-blocking" toe te passen met be-trekking tot de volgende limitatief opgesomde domeinnamen:
1. www.thepiratebay.org,
2. www.thepiratebay.net,
3. www.thepiratebay.com,
4. www.thepiratebay.nu,
5. www.thepiratebay.se,
6. www.piratebay.org,
7. www.piratebay.net,
8. www.piratebay.se,
9. www.piratebay.no,
10. www.jimkeyzer.se en
11. www.ripthepiratebay.com

en dit onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per dag dat geTntimeerden elk de zogenaamde "DNS-blocking" niet toepassen op hun DNS-servers.

Zegt voor recht dat geTntimeerden aan hun verplichting hebben vol-daan van zodra zij deze "DNS-blocking" hebben toegepast.
Veroordeelt geTntimeerden tot de kosten van beide aanleggen, aan de zijde van appellante vastgesteld als volgt:
- dagvaardingskosten: € 522,52
- rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: € 1.200,00
- rolrecht hoger beroep: € 186,00
- gemdexeerde rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: € 1.320,00

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

wyrok który pokazuje tylko że wydający go nie rozumieją sieci

Zablokowane są domeny www.... (bez www zdaje się że nie).
Jest już nowa domena i przekierowanie użytkowników na nią.
https://torrentfreak.com/the-pirate-bay-adds-domain-to-bypass-court-order-111005/

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>