Kolejny etap prac nad podpisem: projekt rządowy trafił do Sejmu

23 listopada 2010 wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o podpisach elektronicznych. Wedle projektodawcy projekt ma na celu implementacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych. Cel zatem dość lakonicznie sformułowano, tym bardziej, że przecież mamy dziś ustawę o podpisie elektronicznym, która jest krytykowana, która powoduje wiele problemów prawnych, technicznych, logistycznych. To ta ustawa przecież implementowała ww. dyrektywę, a w ogólnym opisie nowego projektu nie wspomina się, że chodzi o całkowicie nowe "ułożenie" sytuacji, gdyż w wyniku przyjęcia nowej ustawy straci moc ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Takie opisy, jak w przypadku aktualnie znajdującego się w Sejmie projektu, uważam za dalece niewystarczające.

Materiały archiwalne dotyczące dyskusji o podpisie elektronicznym zbieram w stosownym dziale niniejszego serwisu. Zainteresowanych problematyką odsyłam do stron sejmowych, gdzie znajduje się wspomniany projekt: Rządowy projekt ustawy o podpisach elektronicznych (druk nr 3629). Ten dokument to kontynuacja prac rządu, który 27 kwietnia przyjął projekt ustawy o podpisach elektronicznych, przedłożony przez ministra gospodarki (por. Rząd przyjął ustawę o podpisach elektronicznych).

Poza tym w Sejmie trwają jeszcze inne prace dotyczące "podpisu". Relacjonuje je Paweł Krawczyk w tekście Ustawa o podpisach i "mała nowelizacja" - aktualne postępy. Tam też cytuje on odpowiedź, którą otrzymał z Kancelarii Sejmu:

(...) projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (druk nr 3235) został skierowany po I czytaniu w dniu 06.08.2010 r. do Komisji Infrastruktury, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych.

21.09.2010 r. Komisja Infrastruktury skierowała projekt do podkomisji stałej do spraw transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych środków informacyjnych.

Dodatkowo nadmieniamy, że rząd przyjął projekt ustawy o podpisach elektronicznych regulujący większą część materii, której dotyczy projekt Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”. W związku z tym przyjęto, iż projekt Komisji będzie rozpatrywany wspólnie z projektem rządowym, który po notyfikacji Komisji Europejskiej trafi do Sejmu.

W powyższym cytacie mowa m.in. o Komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który pojawił się w Sejmie 26 maja 2010 r. i został skierowany do Komisji Infrastruktury. Wcześniej jednak poddano pod głosowanie wniosek o odrzucenie tego projektu w I czytaniu (172 za, 198 przeciw, 2 wstrzymało się).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>