Konferencja UKSW: Etyczne i prawne wyzwania Internetu

2010-05-14 09:00
2010-05-14 15:00
Etc/GMT+2

Katedra Pedagogiki Mediów działająca w ramach Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie organizuje Konferencję naukową pt. "Etyczne i prawne wyzwania Internetu". Konferencja odbędzie się 14 maja 2010 r. w auli Jana Pawła II (ul. Dewajtis 5, w Warszawie).

Informacje na temat konferencji można znaleźć na dedykowanej jej stornie (dostępny jest również program konferencji, w którym można znaleźć również mój referat pt. "Deontologia dziennikarska a internetowe serwisy własne administracji publicznej"). Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W opisie konferencji czytamy:

Czym jest Internet? Materialnie – to kilometry kabli i niezliczona ilość komputerów i innych technicznych urządzeń. Tworzą one gigantyczny system rozbudowanych sieci komputerowych. W ramach Internetu mamy do czynienia z różnymi narzędziami, ponadto oferuje on swym użytkownikom interaktywność, błyskawiczność przekazu informacji, globalny zasięg i multimedialność. To sprawia, że mamy tu do czynienia nie tyle z medium (środkiem masowego przekazu) w tradycyjnym rozumieniu – co z zupełnie nowym zjawiskiem, określanym mianem „cyberprzestrzeni” lub świata wirtualnego.

Ów wirtualny świat rządzi się swoimi prawami, choć aktualnych jest w nim wiele zasad i reguł ze świata realnego. Nie wszystkie jednak dadzą się tam przenieść i zastosować. Rodzi to wiele pytań, także natury etycznej i prawnej. Niniejsza konferencja jest próbą znalezienia odpowiedzi przynajmniej na niektóre z nich.

Przygotowując abstrakt swojego wystąpienia napisałem:

Na deontologię dziennikarską składa się szereg zasad, kodeksów etycznych, kodeksów dobrych praktyk, których przestrzeganie jest obowiązkiem dziennikarzy na podstawie art. 10 ustawy Prawo prasowe. Wśród nich należy wymienić Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Kartę Etyczną Mediów i Dziennikarski Kodeks Obyczajowy. Oczywiście dziennikarze - jak wszyscy inni obywatele - mają obowiązek przestrzegać norm znajdujących się w powszechnie obowiązującym systemie prawa. Oznacza to, że dziennikarze związani są nie tylko ustawą Prawo prasowe, ustawą o radiofonii i telewizji, czy ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale również wszystkimi innymi ustawami i rozporządzeniami, a także umowami międzynarodowymi, które zyskały moc obowiązującą w polskim porządku prawnym. Wraz z "demokratyzacją" mediów coraz więcej osób ma możliwość realizowania konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 Konstytucji RP). Korzystają z tego również urzędnicy obsługujący organy władzy publicznej. Chociaż ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje działanie systemu Biuletynów Informacji Publicznej - urzędowego publikatora teleinformatycznego (utworzonego - zgodnie z art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej), to jednak organy władzy publicznej do publikacji przeróżnych informacji wykorzystują również tzw. "internetowe serwisy własne" (serwisy internetowe inne niż BIP). Ponieważ - zgodnie z art. 7 Konstytucji RP - organy władzy publicznej "działają na podstawie i w granicach prawa" rodzi się pytanie o to, na jakiej podstawie prawnej funkcjonują internetowe serwisy własne urzędów. Czy działalność tych serwisów można uznać za działalność prasową, a jeśli tak, to czy działalność urzędników redagujących publikowane w tych serwisach treści można oceniać również na gruncie zasad obowiązujących (mniej lub bardziej) w środowisku dziennikarskim?

Uwzględniając jedynie zasady Karty Etycznej Mediów - jak oceniać urzędnicze publikacje w kontekście takich zasad, jak zasada prawdy, zasada obiektywizmu, zasada uczciwości lub zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>