Odpowiedź na kontrpropozycję

Szef Centrum Informacyjnego Rządu odpowiedział na liście Rejestr na Kontrpropozycję strony społecznej w debacie o racjonalności i przejrzystości działania państwa. Wniosek z tego jest taki, że spotykamy się na debacie, która odbędzie się w trakcie Kongresu Praw Obywatelskich. Nie wiadomo tylko, kto będzie reprezentował stronę rządową.

Jeśli zatem ktoś będzie chciał uczestniczyć w moderowanej przez Stowarzyszenie Internet Society Poland debacie, to powinien się pojawić 27 marca w warszawskim Kinie Kultura. Debata rozpocznie się o godzinie 10:00. Opis debaty pt. Demokracja w dobie Internetu można znaleźć na stronie Kongresu.

A poniżej dzisiejsza odpowiedź strony rządowej (została wysłana na mailową listę dyskusyjną):

Szanowni Państwo,

dziękujemy za list z 15 marca 2010 roku, będący odpowiedzią na rządowe propozycje kontynuacji debaty na temat praw podstawowych w sferze nowych technologii. Z uznaniem przyjęliśmy gotowość do wsparcia tego procesu Państwa propozycjami.

Oczywiście przyjmujemy zaproszenie do dyskusji „Demokracja w czasach Internetu” moderowanej przez Internet Society Poland w ramach Kongresu Praw Obywatelskich. Mamy nadzieję, że spotkanie w takiej formule ułatwi ustalenie strategii dalszej współpracy pomiędzy rządem a organizacjami i ekspertami społecznymi.

Zwracamy się z propozycją, aby lista zaproszonych gości na dyskusję została rozbudowana o przedstawicieli przedsiębiorców, branży informatycznej i mediów elektronicznych oraz wszystkich zainteresowanych obywateli, także tych nie zrzeszonych w organizacjach pozarządowych.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie, które odbędzie się 27 marca 2010 roku będzie najwłaściwszym miejscem do rozmowy nt. m.in. współpracy pomiędzy stroną rządową a organizacjami i ekspertami społecznymi; planowanej platformy Rządowego Systemu Informacji oraz proponowanych przez Państwa organizacji cyklu otwartych, publicznych debat dot. praw podstawowych.

Jednocześnie informujemy, że trwa przegląd inicjatyw wchodzących w zakres rozwoju społeczeństwa informacyjnego i e-administracji, a także mechanizmów konsultacji i dostępu do informacji publicznej. Lista tych inicjatyw zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu przeglądu.

Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Szymański
szef Centrum Informacyjnego Rządu

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>