Opinia PIIT do "ponownego wykorzystania informacji"

Wczoraj Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazała Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji Opinię PIIT do projektu założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. To kolejna opinia, obok opinii Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w tej sprawie. Obok zaproponowałem propozycje planu publicznej dyskusji na temat Re-use. Dyskusja już się toczy.

Opinia PIIT do projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej opublikowana została na stronie Izby (w formacie PDF). Izba zgłosiła uwagi do projektu założeń do ustawy (por. Otóż i są założenia do "projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej"), mając na względzie to, że "w Polsce projektowane Założenia nie zostały poprzedzone szeroką dyskusją publiczną, chociaż projektując przepisy ustawy możemy, jako kraj, ustrzec się błędów zanotowanych w trakcie dokonywania transpozycji dyrektywy w innych krajach członkowskich i w funkcjonowaniu przyjętych tam ustaw".

Zdaniem PIIT "prawo krajowe może i powinno wprowadzać mechanizmy, które w jak najszerszym stopniu pozwolą na ponowne wykorzystanie zbieranych, produkowanych, reprodukowanych i rozpowszechnianych przez organy sektora publicznego informacji", wyjątki powinny być precyzyjnie wskazane, licencje standardowe (jeśli będzie ich kilka) musza wprost przewidywać możliwość komercyjnego wykorzystania informacji. W przypadku użycia licencji innej niż standardowa – podmiot zobowiązany - zdaniem PIIT - powinien uzasadnić przyczyny zmiany zasad licencjonowania. Izba uważa, że licencja na ponowne wykorzystanie informacji publicznej nie może mieć tzw. charakteru wirusowego. PIIT uznaje, że nie można pozostawiać podmiotowi publicznemu zbyt dużej swoboda kształtowania opłat za ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego.

To tylko niektóre z uwag. Całość ma 7 stron.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>