Czy ministerstwo sprawiedliwości zechce "uwolnić" tłumaczenia wyroków?

To dobrze, że Ministerstwo Sprawiedliwości będzie tłumaczyć (niestety: wybrane) orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a następnie publikować takie tłumaczenia w internecie. Warto jednak zwrócić przy tym uwagę na możliwość ponownego wykorzystania takich tłumaczeń przez wszystkich zainteresowanych (wraz z możliwością ich opublikowania na innych stronach internetowych, albo w inny sposób). Czy ministerstwo będzie "zazdrośnie" strzegło swoich publikacji, czy też może "uwolni" przygotowane na zlecenie resortu materiały? Aby mogły być "uwolnione" - ministerstwo powinno podpisać z tłumaczami specjalnie przygotowane umowy, uwzględniające takie "uwolnienie". Powstaje też pytanie o prawa własności intelektualnej do tłumaczonych treści.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do ministra sprawiedliwości z prośbą o rozważenie "podjęcia inicjatywy na rzecz zapewnienia tłumaczeń wszystkich orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach z udziałem Polski". Zdaniem fundacji "zwiększenie dostępności orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest jednym z kluczowych elementów budowania systemu ochrony praw człowieka w Polsce". W artykule opublikowanym w Rzeczpospolitej pt. Przetłumaczą nam orzeczenia ze Strasburga, cytowany jest fragment oświadczenia resortu:

Tłumaczenia wyroków w sprawach polskich oraz skrócone tłumaczenia wyroków w sprawach innych państw będą zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Współpraca międzynarodowa, Rada Europy i Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz upowszechniane wśród kadr wymiaru sprawiedliwości.

Inicjatywa dotycząca tłumaczenia i udostępniania wyroków jest ważna i warto ją wspierać. Ważne jest jednak również to, by przy takim tłumaczeniu nie znalazły się jakieś klauzule, na mocy których udostępniona treść tłumaczeń nie będzie mogła być dalej wykorzystywana, np. ze względu na ochronę prawnoautorską lub ze względu na sui generis ochronę baz danych. Przygotowując się do opracowywania wyroków oraz ich publikacji - resort powinien przygotować takie umowy z tłumaczami, które pozwolą następnie na szerokie wykorzystanie powstałych w ten sposób dzieł przez wszystkich zainteresowanych, w dowolny sposób.

W tym miejscu warto jeszcze odnotować komunikat prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości, z którego dowiadujemy się, że "Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje się do wydania bezpłatnego ogólnopolskiego kwartalnika na temat sądownictwa i reformy wymiaru sprawiedliwości". Tam również informacja:

Na początku czerwca br. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło przetarg na opracowanie graficzne i przygotowanie do druku 11 wydań kwartalnika „Na wokandzie”, który jest jednym z zadań w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”, Priorytet V Dobre Rządzenie.

Tu również pojawia się pytania o możliwość wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych treści publikowanych przez resort w ramach tego, bezpłatnego kwartalnika.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>