Konferencja: "Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii"

2009-09-21 00:00
2009-09-22 15:00
Etc/GMT+2

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej organizuje we Wrocławiu konferencję pt. "Wy­miar spra­wie­dli­wo­ści i ad­mi­ni­stra­cja pu­blicz­na wo­bec pra­wa no­wy­ch tech­no­lo­gii". Konferencja ma być również zjaz­dem przed­sta­wi­cie­li na­uki oraz ośrodków zaj­mu­ją­cy­ch się pra­wem no­wy­ch tech­no­lo­gii.

Szczegóły dotyczące planowanej konferencji udostępniono na specjalnej stronie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Program konferencji jeszcze nie został opublikowany (do 31 maja oczekiwano na zgłaszanie referatów do wygłoszenia), ale można spodziewać się, że niebawem to nastąpi.

Organizatorzy tak zachęcają do wzięcia udziału w konferencji:

Celem Konferencji Naukowej Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2009 roku we Wrocławiu, jest włączenie do debaty akademickiej zagadnień związanych szeroko rozumianym prawem nowych technologii. Priorytetem organizatorów jest umożliwienie uczestnikom Konferencji dyskusji na tematy związane z zastosowaniem nowych technologii w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Równie istotne będzie zaakcentowanie roli nowych technologii w administracji publicznej.

Istotnym założeniem Konferencji będzie ponadto próba integracji, rozproszonego dotychczas, środowiska naukowego zajmującego się prawem nowych technologii – stąd pomysł zgromadzenia pod jednym dachem przedstawicieli ośrodków badawczych zajmujących się tą dziedziną prawa.

Zamiarem organizatorów jest, by wśród Gości Konferencji, obok przedstawicieli praktyki, znaleźli się także jedni z najznamienitszych przedstawicieli polskich uczelni, m.in. prof. dr hab. Wojciech J. Kocot, prof. dr hab. Ryszard Barta, dr Jacek Janowski, dr Przemysław Polański, dr Dariusz Szostek.

Do udziału w Konferencji zaproszonych zostanie ponad 100 osób.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>