MF: PIT-37 od marca bez podpisu elektronicznego

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów ogłosiło, że "planuje umożliwić składanie wybranych deklaracji za pomocą elektronicznych środków komunikacji bez konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem kwalifikowanym". Niby bez "bezpiecznego podpisu", ale za to podatnicy zostaną oznaczeni "numerem referencyjnym" (jeszcze jeden numer do pamiętania, czy to numer incydentalny?), a integralność danych ma gwarantować urzędowe poświadczenie odbioru. Hmm...

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa, w notatce pt. Ułatwienia w składaniu deklaracji podatkowych za pośrednictwem internetu. W Metrze zaś materiał PIT złożymy przez internet bez e-podpisu, a tu już wypowiedź żywego urzędnika, czyli p. Magdaleny Kobos, rzecznika ministerstwa. Z tego artykuły wynika, że resort może nie zdążyć do 1 marca, chociaż obiecuje, że już wówczas... (Metro: "jeśli resort dotrzyma terminu..."). Co nam zatem proponuje resort? Cytuję za stroną MF:

Obecnie Ministerstwo Finansów przygotowuje rozwiązanie, które umożliwi składanie deklaracji PIT-37 w wersji elektronicznej osobom nie posiadającym podpisu elektronicznego.

Dla podatników pragnących skorzystać z nowego sposobu składania zeznania PIT-37 w najbliższym czasie udostępniony zostanie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów formularz interaktywny, z wykorzystaniem którego będzie można wypełnić i złożyć zeznanie w wersji elektronicznej.

Autoryzacja składającego odbywać się będzie na podstawie podanych, wybranych danych identyfikacyjnych. Składane zeznanie roczne będzie weryfikowane pod względem poprawności rachunkowej i zostanie podpisane niekwalifikowanym podpisem elektronicznym. System informatyczny Ministerstwa Finansów przyjmując zeznanie wygeneruje podatnikowi numer referencyjny. Numer referencyjny będzie konieczny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które będzie potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku złożenia zeznania. Posiadane przez podatnika urzędowe potwierdzenie odbioru zapewni integralność złożonych danych, będzie również dokumentować datę złożenia zeznania rocznego.

Dotychczas stosowane metody składania zeznania rocznego PIT-37 (dokumenty papierowe oraz zeznania elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem kwalifikowanym) zostaną zachowane.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>