Dlaczego 5 dni? Ludzie listy piszą, ministerstwo wie, że to za krótko na prawidłowe konsultacje...

Zarówno środowisko bibliotekarskie, jak również dziennikarze, a także partia polityczna zaczęli pytać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o to, dlaczego tak mało czasu dano na konsultacje w sprawie proponowanych zmian w dyrektywie 2006/116/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (por. Wydłużenie czasu ochrony do 95 lat - na konsultacje społeczne w Polsce: 5 dni).

W serwisie Elektroniczna BIBlioteka - platforma cyfrowa SBP, w tekście Napisz maila - WAŻNE!!!, p. Bożena Bednarek-Michalska ("na urlopie w drodze") poprosiła środowisko EBIB (a więc bibliotekarzy) o to, by napisali e-maile do MKiDN i zaprotestowali przeciw proponowanym zmianom. Tam również apel by czytający notatkę w serwisie pisali do posłów, "by byli wrażliwi na zmiany". Środowisko bibliotekarskie zostało zaskoczone w okresie urlopowym, a na konsultacje społeczne ministerstwo dało tylko 5 dni.

Skontaktował się ze mną dziennikarz tygodnika "Fakty i mity", p. Michał Charzyński, który pod wpływem wcześniejszej (podlinkowanej wyżej) notatki postanowił skontaktować się z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, by dowiedzieć się dlaczego dano tak mało czasu na konsultacje. Oto odpowiedź, którą otrzymał (wytłuszczenie moje):

Szanowny Panie,

Chcielibyśmy poinformować, że pismo o konieczności wypracowania Stanowiska Rządu w odniesieniu do Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych Departament Prawno-Legislacyjny MKiDN otrzymał 31 lipca. Termin przewidziany na przedłożenie Stanowiska został w piśmie wskazany na 7 sierpnia. Tego samego dnia Ministerstwo wystąpiło do UKIE o przedłużenie terminu. Z uzyskanych w Urzędzie informacji wynika, że przyjęte ramy czasowe są zgodne z obowiązującą procedurą - Sekretariat Generalny Rady przekazuje dokument z prośbą o Stanowisko Rządu w terminie dwóch tygodni.

Ponadto, należy podkreślić, że wskazany dokument nie jest dokumentem zmieniającym dyrektywę, ale jedynie wstępną propozycją takiej zmiany. Procedura zmiany dyrektywy zostanie poprzedzona dyskusją zarówno w państwach członkowskich, jak i na forum europejskim. Jednocześnie chcielibyśmy dodać, że Komisja Europejska prowadziła konsultacje społeczne w tej sprawie od 2004 do 2007 r., tak więc temat ten nie jest środowisku zupełnie nieznany.

Stanowisko Rządu w sprawie dokumentu jest w trakcie opracowywania. Mamy nadzieję, że prowadzone konsultacje okażą się pomocne w jego wypracowaniu. Zdając sobie sprawę z krótkiego terminu jaki musieliśmy na nie przeznaczyć, możemy zapewnić, że opinie otrzymane również po tym terminie będą brane pod uwagę przy określeniu stanowiska Polski w dalszych pracach nad zmianą dyrektywy.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że do Ministerstwa nie dotarły żadne sygnały o rzekomych problemach z pobieraniem dołączonych do informacji plików.

Z poważaniem,

Wydział Prasowy
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Również Partia Piratów kontaktowała się z ministerstwem i przedstawiciel tej partii otrzymał następującą odpowiedź w sprawie czasu trwania konsultacji (społecznych; wytłuszczenie moje):

Odnośnie Pańskiej uwagi do długości terminu konsultacji wypada mi tylko wytłumaczyć, że również Ministerstwo zostało zaskoczone zaistniałą inicjatywą. Pierwotny termin na przygotowanie stanowiska rządu został przez UKIE w piśmie otrzymanym 31 lipca wyznaczony na 7 sierpnia. Udało się nam go przedłużyć do 11 sierpnia, jednak w dalszym ciągu jest to okres zbyt krótki aby przeprowadzić prawidłowe konsultacje. Stąd decyzja o chociaż szybkich konsultacjach elektronicznych. Dokument ma trafić do Parlamentu Europejskiego już 12 sierpnia. Staramy się wyjaśnić dlaczego nie zostaliśmy poinformowani wcześniej, gdyż zwykle nawet w sposób nieoficjalny jesteśmy uprzedzani o inicjatywach mających tak istotne znaczenie. Będziemy się również starali o przedłużenie terminu przyjęcia dokumentu na najbliższej grupie roboczej dotyczącej prawa autorskiego na początku września, tak aby możliwe było zasięgnięcie opinii wśród jak największej ilości podmiotów.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Wiadomo dlaczego 5 dni...

Dlaczego tylko 5 dni? I to w okresie urlopowym? Przecież wiadomo. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Żeby podmiot najbardziej zainteresowany postulowanym rozwiązaniem nie zdążył się zorganizować i odpowiednio silnie zaprotestować. Jaki to podmiot? Jakiś OZZ? Nie - społeczeństwo.

Unijne instytucje opłacane lobbowane za ciężkie pieniądze przez koncerny medialne doskonale wiedzą, że promowane zmiany są szkodliwe dla społeczeństwa, dlatego starają się je przepchnąć tylnymi drzwiami - w pośpiechu i po cichu - tak, aby ograniczyć skalę nieuniknionych i spodziewanych protestów.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>