Skarga na Polskę wpłynęła do Trybunału Sprawiedliwości

Do Trybunału Sprawiedliwości wpłynęła skarga Komisji Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z brakiem właściwej transpozycji dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie). Sygnatura sprawy: C-227/07 (por. również Postępowania przeciwko Polsce)

Wcześniejszy Komunikat prasowy Komisji dot. skierowania do Trybunału skargi w związku z niedopełnieniem obowiązku włączenia do prawa krajowego przepisów dyrektywy dotyczących obowiązku negocjowania połączeń wzajemnych oraz dotyczących umocowania krajowego organu regulacyjnego do wspierania i, w razie potrzeby, zapewniania odpowiedniego dostępu oraz wzajemnych połączeń, jak również interoperacyjności usług, dostępny jest w portalu Unii Europejskiej:

New round of infringement proceedings in electronic communications: What are the issues? - komunikat MEMO/06/487 z 13 grudnia 2006.

Można również sięgnąć do wcześniejszej notatki Usługa powszechna i skarga Komisji na Polskę w Trybunale Sprawiedliwości na temat sprawy Sygn.: C-416/06...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>