Przesyłanie deklaracji do ZUS spowoduje problemy z podpisem

No i sprawa "obowiązkowego" stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w kontaktach z ZUS wypłynęła na światło dzienne. Taki obowiązek z czasem będą mieli przedsiębiorcy. Prywatne śledztwo w tej sprawie rozpoczął Paweł Krawczyk, który pisząc i dzwoniąc do ZUS, doszedł do wniosku, że ZUS nic o sprawie nie wie: "...na infolinii ZUS początkowo udzielono nam błędnych informacji że takiego obowiązku nie ma albo będzie dopiero od 2008 roku". A przecież już za 4 miesiące wchodzi w życie nawelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dokonana ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wedle mojej interpretacji ZUS będzie musiał przyjmować podpisane deklaracje od lipca br, chociaż obowiązek ich wysyłania do Zakładu pojawi się dopiero w 2008 roku (12 miesięcy później).

Artykuł 40 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dokonuje zmian w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W szczególności wprowadza następującą zmianę w art. 47a ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.10)) osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych dokumentów

To jest bardziej zagmatwane, gdyż przepisy wzajemnie odnoszą się do siebie i wyinterpretowanie obowiązków stanowić może dla niewprawnego interpretatora wiele problemów, zresztą podobnie jest z interpretatorem wprawnym w interpretowaniu...

W znowelizowanym 47a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mowa o "zgłoszeniach do ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 36 ust. 10, imiennych raportach miesięcznych, o których mowa w art. 41 ust. 3, deklaracjach rozliczeniowych, o których mowa w art. 46 ust. 4, innych dokumentach niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korektach tych dokumentów". Tych właśnie rodzajów dokumentów dotyczy przepis o bezpiecznym podpisie elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jest tam jeszcze mowa o zgodności z wymaganiami określonymi przez Zakład (a ktoś może zapytać - no to gdzie są strony BIP, w których można zapoznać się ze specyfikacją, oraz tym, jak przejść przez proces certyfikacji oprogramowania?)... W kolejnych przepisach znajduje się - co prawda - możliwość wyproszenia Zakładu, by jednak przyjmował pisemnie...

Jest jeszcze artykuł 59. ustawy o informatyzacji..., zgodnie z którym Zakład ma dostosować system informatyczny do wymagań wynikających z przepisów art. 40 w terminie 2 lat od dnia wejścia ustawy w życie. A potem, w następnym artykule kolejne "zagmatwanie":

Dokumenty określone w art. 47a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 40, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą być przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w sposób określony w tym przepisie bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 40 niniejszej ustawy

Kiedy wejdzie w życie art. 40? Artykuł ten na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy o informatyzacji wejdzie w życie po upływie 27 miesięcy od dnia ogłoszenia tej ustawy. Ustawę ogłoszono 20 kwietnia 2005 r. Do tego dodajemy wspomniane 27 miesięcy i wychodzi 21 lipca 2007. W tym momencie zaczyna obowiązywać nowela związana z bezpiecznym podpisem i przekazywaniem do Zakładu kwitów. Chociaż od tego momentu można dodać jeszcze 12 miesięcy (które wynikają z zacytowanego wyżej art. 60) - w czasie którym można przekazywać bez konieczności podpisywania bezpiecznym podpisem...

...Stąd "obowiązkowy obowiązek" wypada w 2008 roku, ale to obowiązek po stronie płatników. Problem jest gdzie indziej. Chodzi o obowiązek po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który od końca lipca tego roku będzie miał obowiązek przyjmować te deklaracje opatrzone bezpiecznym podpisem skoro ktoś zechce do nich je przysłać. A już kilka osób specjalnie w tym celu zakupiło certyfikaty i będą testować. Jako, że to raczej "osoby piszące", to będziemy mogli dowiadywać się "z pierwszej ręki" o ich wrażeniach, zwłaszcza, że znają się też na praktycznych problemach wynikających ze stosowania podpisu elektronicznego. Będzie ciekawie.

Jeszcze problem z dostosowaniem systemu ZUS. Ustawa o informatyzacji weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (czyli 21 lipca 2005). Do tego trzeba dodać 2 lata (24 miesiące) wynikające z art. 60 ustawy. Mamy zatem sytuację "na styk" - zarówno dostosowanie systemu ZUS jak i możliwość przesyłania deklaracji podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu pojawi się w tym samym momencie.

Paweł Krawczyk, który wraz z mec Arturem Kmieciakiem postanowili "podrążyć" nieco temat opublikował raport-ostrzeżenie. Pisze u siebie: "Od 21. lipca b.r. przedsiębiorcy będą musieli podpisywać deklaracje do ZUS bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność zakupu odpowiednich certyfikatów. Czasu zostało niewiele, a tymczasem mało kto w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że taki obowiązek wejdzie w życie".

Tu - jak mi się wydaje - zakradła się drobna nieścisłość. Powinno być: "ZUS będzie musiał przyjmować, jeśli ktoś do niego wyśle", przy czym przy możliwości wysyłania obowiązek wysyłania pojawi się w 2008 roku dopiero...

Całość raportu: Niespodzianka dla przedsiębiorców, czyli ZUS i certyfikaty kwalifikowane (PDF)

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Tekst bardzo ciekawy, ale

Tekst bardzo ciekawy, ale link do raportu nie działa!

Mogą a muszą to różnica.

W cytowanym fragmencie ustawy :

Dokumenty określone w art. 47a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 40, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą być przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w sposób określony w tym przepisie bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 40 niniejszej ustawy

w drugim wierszu ja widzę słowo "mogą", a jeżeli tylko mogą to znaczy że nie muszą i tak na dobrą sprawę nikt nawet po 21.07.2009r. nie będzie musiał składać deklaracji z e-podpisem. Czy się nie mylę?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>