Sąd sprawdzi czy nazwa portalu może być utworem

Utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia - tak polska ustawa definiuje przedmiot prawa autorskiego. Sąd zdecyduje, czy jest utworem nazwa popularnego polskiego portalu.

Rzeczpospolita: "O uznanie, że nazwa Wirtualna Polska to utwór, występuje Leszek Bogdanowicz. W połowie lat 90. wraz m.in. z Markiem Borzestowskim i Jackiem Kawalcem założył on Centrum Nowych Technologii, w którym powstał portal Wirtualna Polska. Pięć lat później Bogdanowicz rozstał się ze spółką i m.in. brał udział w tworzeniu konkurencyjnego portalu Arena.pl, który jednak upadł. Bogdanowicz chce, aby uznano, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do nazwy Wirtualna Polska. Spółka prowadząca portal uważa natomiast, że sporna nazwa nie jest utworem."

Sprawa ma wiele wymiarów. Jednym z nich jest kwestionowanie przez Leszka Bogdanowicza prawa ochronnego do znaków towarowych słowno-graficznych spółki. Kolegium Orzekające w Urzędzie Patentowym zawiesiło postępowanie i zobligowało go do wniesienia w ciągu dwóch miesięcy pozwu do sądu cywilnego, aby tam rozstrzygnięto, czy nazwa Wirtualna Polska jest utworem. Ciekawe zatem jak ta sprawa się potoczy. Jeśli chodzi o znaki towarowe, to Kolegium analizuje roszczenia opierające się na art. 8 nieobowiązującej teraz już ustawy o znakach towarowych (no, ale wcześniej obowiązywała: Niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który (...) 2) narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich...).

screenshot Wirtualnej Polski

Scereenshot serwisu archiwalnego Wirtualnej Polski. Leszek Bogdanowicz napisał w 1999 roku: "Prezentowane tutaj strony to pierwotna wersja znanego serwisu "Wirtualna Polska" stworzonego przeze mnie w 1995 roku. Obecnie z powodów, o których tutaj nie chciałbym pisać nie zajmuje się już niestety prowadzeniem i rozwijaniem tego serwisu (zarówno tego archiwalnego jak i aktualnego, ogólnie znanego). Wraz z zapowiadanym rozstrzygnięciem sądu być może będziemy wiedzieli więcej o obowiązującym w Polsce prawem własności intelektualnej."

Wirtualna Polska zaś obchodzi hucznie swoje 10 urodziny. Z tej okazji przygotowano nawet specjalny serwis internetowy http://10lat.wp.pl/. 10 lat mojego serwisu minie w styczniu 2007 roku (czyli za 4 miesiące). Mam nadzieję, że nikt nie zechce domagać się ode mnie czegokolwiek w związku z oznaczeniem "VaGla". Fakt, że w porównaniu z WP (nomen omen, WP to też moje inicjały!) mam mniej do pokazania, a również i mniej kapitału. Tak więc stawka byłaby pewnie mało atrakcyjna.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>