Koniec działalności Centrum Certyfikacji Signet

żałoba po signetCentrum Certyfikacji Signet, które zostało uruchomione 16 maja 2001 roku w ramach TP Internet, oferowało "rozwiązania do wszechstronnej ochrony danych, wykorzystując możliwości Infrastruktury Klucza Publicznego (ang. PKI), podpisu elektronicznego i cyfrowych certyfikatów". Z dniem 30 czerwca zakończyło działalność

Na stronie signet.pl czytamy, w notatce:

Centrum Certyfikacji Signet uprzejmie informuje, iż z dniem 30 czerwca 2006 roku kończy działalność jako centrum kwalifikowane wpisane do rejestru podmiotów świadczących kwalifikowane usługi certyfikacyjne, prowadzonego przez ministra właściwego ds. podpisu elektronicznego (obecnie Ministra Gospodarki). W tym też dniu zostanie usunięte z ww. rejestru zarówno w zakresie wydawania kwalifikowanych certyfikatów jak i znakowania czasem.

Wszystkie materiały zawiązane z działalnością centrum kwalifikowanego zostaną przekazane do ministra właściwego ds. podpisu elektronicznego (obecnie Minister Gospodarki), gdzie będą przechowywane przez okres 20 lat.

Certyfikat Signet został wykorzystany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego do złożenia w dniu 11 października 2001 roku "historycznego podpisu cyfrowego pod Ustawą o podpisie elektronicznym" (co pozwoliłem sobie w specyficzny dla mnie sposób skomentować wówczas, bo zastanawiałem się jak wybrano jednego z przyszłych certyfikatorów dla przeprowadzenia tego medialnego show).

Jaka jest przyczyna zamknięcia jednego z czterech certyfikatorów? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Gazeta Prawna w swoim tekście "Politycy zapominają o sieci": "Przyczyną był brak klientów. Przedsiębiorcy nie chcą kupować urządzeń i certyfikacji, bo potem i tak nie ma co z nimi zrobić. Według ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, do przyjmowania dokumentów zaopatrzonych w podpis elektroniczny jest przygotowanych nie więcej niż 10 proc. urzędów samorządowych."

Komunikat o zakończeniu działalności centrum kwalifikowanego

Komunikat o zakończeniu działalności centrum kwalifikowanego na stronach Signet.pl

W sierpniu 2005 roku informowałem, że Narodowy Bank Polski uruchomił Narodowe Centrum Certyfikacji - główny urząd certyfikacji (tzw. root) dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce. Funkcja root'a została przejęta przez Narodowy Bank Polski od spółki Centrast S.A. i będzie realizowana przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej banku centralnego... W tym czasie Gazeta Bankowa pytała na swoich łamach: Czy koniec spółki Centrast jest szansą dla polskiego podpisu elektronicznego?

Doniesienia na podobny temat gromadzę w dziale podpis elektroniczny niniejszego serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>