Nowelizacje podpisu to ważna sprawa

Niedawno stowarzyszenie Internet Society Poland przyjęło Stanowisko w sprawie barier podpisu elektronicznego w Polsce. Teraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wystosowała do Ministrów właściwych ds. gospodarki, informatyzacji oraz łączności oraz do Posłów i Senatorów apel o pilne podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym.

Na stronie PIIT czytam m.in:

Konieczne zmiany w treści ustawy o podpisie elektronicznym dotyczą głównie zagadnień natury technicznej i powinny między innymi dotyczyć :

1. Zapewnienia zgodności z Dyrektywa UE z 13.12.1999 r. o podpisie elektronicznym:

  • w zakresie definicji bezpiecznego urządzenia do składania podpisu oraz poprzez likwidację lub modyfikacje instytucji bezpiecznego urządzenia do weryfikacji podpisu, zamiast której powinny być określone , tak jak w dyrektywie, warunki weryfikacji,
  • wprowadzenie instytucji prawdziwie dobrowolnej akredytacji,
  • wprowadzenie zmian w przepisach wykonawczych, które pozwolą polskim podmiotom certyfikacyjnym na efektywną konkurencje wobec centrów certyfikacyjnych z innych państw UE,
  • przy zachowaniu wymogów wynikających z prawa i decyzji organów UE w tych sprawach,

2. Likwidacji instytucji centralnego podmiotu rejestrującego (roota – którego nie ma w żadnym innym kraju UE poza Polską - funkcje te wykonuje obecnie NBP uprzednio „Centrast”) przy zachowaniu warunków świadczenia usług certyfikacyjnych kwalifikowanym podmiotom pozwalających na zachowaniu ich ważności i nieponoszenia dodatkowych kosztów przez kwalifikowane centra certyfikacji.

3. Umożliwienia stosowania niektórych rodzajów „zwykłego podpisu elektronicznego” dla celów urzędowych, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i ścisłego nadzoru organów państwa, co pozwoli na obniżenie ceny świadczenia usług certyfikacyjnych.

4. Wprowadzenia instytucji podpisu zaawansowanego umożliwiającego między innymi składanie podpisu elektronicznego przez podmioty. a nie osoby fizycznej przy jednoczesnym pozostawieniu bezpiecznego podpisu jako jednej z form podpisu zaawansowanego,

5. Zmiany organu i funkcji organu nadzoru i rejestracyjnego z ministra właściwego do spraw gospodarki, gdzie problematyka ta ulega zmarginalizowaniu, na ministra właściwe do spraw informatyzacji.

6. Zmiany przepisów o certyfikacji w taki sposób aby został stworzony mechanizm rzeczywistej kontroli nad bezpieczeństwem „bezpiecznych urządzeń do składania podpisu” w kierunku weryfikacji oświadczeń o zgodności i stworzenia rzeczywistych mechanizmów jego weryfikacji.

Rada Izby pozytywnie odnotowała "treść wypowiedź Podsekretarza Stanu w MSWiA z 18 maja 2006 roku, zamieszczonej na witrynie ministerstwa, o konieczności nowelizacji ustawy". A ja się również cieszę, że o wypowiedzi Ministra Grzegorza Bliźniuka miałem okazję poinformować wcześniej na niniejszych łamach, przy okazji relacjonowania obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (dawniej Światowego Dnia Telekomunikacji).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>