Recenzja w Palestrze

Palestra 3 przez 4 2006Niebawem minie rok od ukazania się "Prawa w sieci" (tak, tak, czas leci), tym bardziej mi miło, że tak znamienity periodyk jak Palestra (Pismo Adwokatury Polskiej) opublikował recenzję mojej książki na swych szacownych łamach. Serdecznie dziękuje mec. Arturowi Kmieciakowi za przychylną ocenę i za obszerne przybliżenie czytelnikom tego, czego mogą się spodziewać po lekturze mojego tomiku. Zdaję sobie też sprawę z pewnej metody wpływania na ludzi - jeśli kogoś pochwali się na wyrost, to będzie musiał w przyszłości sprostać tak zarysowanemu wizerunkowi. Obiecuję, że będę się starał.

Palestra 3-4/2006 (marzec-kwiecień), Artur Kmieciak: "...„Prawo w sieci” to książka bardziej popularyzatorska niż naukowa, co autor dobitnie podkreśla, podobnie zresztą jak i to, że w wielu miejscach uciekająca się do zamierzonych uproszczeń. W żaden jednak sposób nie osłabia to jej wyjątkowej wartości. Przeciwnie – przyjęta przez autora forma felietonu, jego polemiczny temperament, swoboda, z jaką traktuje większość poruszanych przez siebie tematów, jest wielką zaletą tej książki. Czytelnikowi zostaje oszczędzone przebijanie się przez gąszcz zdań typu: „certyfikat stanowią dane potwierdzające przynależność danych służących do weryfikacji podpisu elektronicznego do określonej osoby fizycznej”. Publicystyczny charakter książki czyni ją po prostu zrozumiałą dla czytelnika nieposiadającego specjalistycznego przygotowania. Dotyczy to zarówno prawników, jak i informatyków. To czyni z książki wartościową pozycję, godną polecenia zarówno jednym, jak i drugim. Wartą zresztą polecenia każdemu, kogo interesują problemy współczesnego świata."

„Palestra” to czasopismo o ponad osiemdziesięcioletniej tradycji i ugruntowanej wysokiej pozycji w nauce prawa. Założone przez adwokatów stołecznych w 1924 r. zyskało wkrótce rangę ogólnokrajową a z czasem stało się pismem adwokatury polskiej. Skupiało i skupia wokół siebie grono wybitnych prawników związanych zarówno z praktyką jak i nauką prawa.

W niniejszym wydaniu Palestry również m.in.:
"Czy możliwa jest ochrona tzw. formatów telewizyjnych w polskim prawie autorskim - zarys zagadnienia w ujęciu komparatystycznym", Marta Cyran, doktorantka UW (Warszawa)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>