Ustawa USA Patriot Act przeszła przez Senat

Prace nad przedłużeniem działania amerykańskiej ustawy USA Patriot Act zbliżają się do końca. Właśnie amerykański Senat przyjął ją i przekazał do Izby reprezentantów. Senat dodał do regulacji pewne zabezpiecznie związane z ochroną prywatności obywateli. Politycy zauważyli, że walka z terroryzmem nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla permanentnej i nieograniczonej inwigilacji...

Więcej na ten temat przynosi serwis MSNBC. Cytowana jest tam wypowiedź samego prezydenta Busha: ustawa ta - jak stwierdził - da władzom te same narzędzia do walki z terroryzmem, którymi już dysponują w walce z handlarzami narkotyków czy innymi przestępcami. Prezydent zaakcentował w ten sposób, że są to narzędzia służące do ochrony wolności i swobód obywatelskich.

Nie każdy jednak postrzega te regulacje w ten sam sposób. Krytycy twierdzą, że nieograniczone możliwości kontrolowania obywateli (w szczególności podsłuchiwanie, etc.) bez kontroli sądowej stanowi de facto pogwałcenie podstawowych praw i wolności obywateli. Walka z terroryzmem nie może uzasadniać takiego prawa. Dlatego też starano się wprowadzić pewne mechanizmy do "odświeżanej" ustawy. Jednak wielu uznaje, że wprowadzone w ustawie zabezpieczenia przed zapędami władzy są jedynie kosmetycznymi.

Zachęcam do przejrzenia komentarzy w serwisie Slashdot. Dyskusja na temat retencji danych telekomunikacyjnych i jej przydatności w walce z terroryzmem dotarła również do Polski. Podstawowe pytani - jak mi się wydaje - brzmi tak: czy da się zagwarantować zarówno bezpieczeństwo jak i swobody obywatelskie? Inne pytania pojawiają się w szybkim tempie: czy ktoś kontroluje tych, którzy kontrolują nas? Czy władze mogą ścigać osoby, które chciały się zapoznać z książkami, które zdaniem tych władz są niebezpieczne? Czy można pozwolić, by władze kontrolowały społeczeństwo również z innych powodów niż walka z terroryzmem? Czym jest terroryzm w dzisiejszych czasach? Pytań jest więcej...

Warto jeszcze odnotować, że The New York Times postanowił sprawdzić na drodze sądowej czy uda mu się uzyskać od Departamentu Obrony (U.S. Defense Department) informacje o programie szpiegowskim Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (the National Security Agency). The New York Times domaga się uzyskania wszelkich dokumentów (w tym treści maili oraz wewnętrznych notatek) na temat monitorowania komunikacji osób bez wcześniejszej kontroli ze strony niezawisłego sądu. Domaga się również ujawnienia listy osób, które takiemu monitoringowi zostały poddane. Gazeta domaga się ujawnienia tych danych na podstawie the Freedom of Information Act. Dostęp do inforamcji publicznej a walka z terroryzmem w zaciszu klimatyzowanych pomieszczeń Pentagonu - ciekawe co zwycięzy.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>