Usługa powszechna i drugi konkurs

Spór o nowy ustrój medialny w RP trwa, ale jeszcze zanim zlikwidowano Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Prezes tego urzędu rozpoczął drugie podejście do konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej. W pierwszym podejściu - nie udało się go rozstrzygnąć.

Pierwszy konkurs, przeprowadzony w dniach od 2 września do 15 grudnia 2005 r., nie został rozstrzygnięty z uwagi na złożenie przez jedynego oferenta Telekomunikację Polską S.A. oferty, która nie spełniała wymagań formalnych.

Postępowanie konkursowe jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład (Dz. U. Nr 103, poz. 867).

Przedsiębiorcy mogą składać oferty w postępowaniu konkursowym na świadczenie usługi powszechnej na obszarze strefy numeracyjnej, stref numeracyjnych albo na obszarze całego kraju.

Oferty mogą być składane do dnia 23 stycznia 2006 r., w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Urzędu w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Ciekawe

Ciekawe, dlaczego ustępujący pan prezes nie skorzystał po prostu z art. 83 PT. Chyba jednak już się tego nie dowiemy...

dziś ogłoszenie

VaGla's picture

Dziś, czyli 3 stycznia (nie możesz zasnąć Maćku?) będzie w Dzienniku Ustaw opublikowana nowelizacja dot. nowego ładu medialnego. Jeśli tak, to nowy organ regulacyjny komunikacji elektronicznej powstanie od dziś za 14 dni.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>