Senat o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

Powyższa Uchwała z dnia 22 grudnia 2005 r. dostępna jest na serwerze Senatu RP.

Wcześniej informowałem o powodach inniejszej nowelizacji. Chodziło m.in. o "brak wdrożenia w ok. 300 gminach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informatycznego systemu ewidencji ludności", oraz o to, że "pomimo wprowadzenia informatycznego systemu ewidencji ludności, system ten do osiągnięcia pełnej funkcjonalności będzie wymagał przeniesienia danych z dokumentów papierowych, co stanowi proces rozłożony w czasie"

Dostępna jest również wcześniejsza w stosunku do ww. uchwały Senatu Opinia Biura Legislacyjnego Senatu dotycząca tej noweliazji, a tam czytamy:

"W dniu 16 grudnia 2005 r. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 476). Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.

Nowelizacja dotyczy zmiany przepisu art. 5. Uchwalony w 2001 r. przepis ma charakter przejściowy i stanowi, że zbiory meldunkowe i zbiory wydanych dowodów osobistych będą mogły być prowadzone w systemie kartotecznym nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

Tymczasem harmonogram wymiany książeczkowych dowodów osobistych na dokumenty zgodne z nowymi wymogami uległ kolejnej zmianie 1 stycznia 2003 r. i zakończenie procesu ich wymiany przesunięto na dzień 31 grudnia 2007 r. (art. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej Dz. U. Nr 113, poz. 733 z późn. zm.).

Celem uchwalenia obecnej nowelizacji jest usunięcie zaistniałej pomiędzy powyższymi przepisami sprzeczności. Ustawa określa, że ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych prowadzona w systemie kartotecznym w formie rejestrów numerowych będzie mogła być prowadzona w tym systemie do dnia 31 grudnia 2007 r.

Drugą spośród obecnie wprowadzanych zmian jest wydłużenie czasu prowadzenia zbiorów meldunkowych w systemie kartotecznym do dnia 31 grudnia 2010 r. Konieczność wprowadzenia tej zmiany wynikła z niezapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego środków potrzebnych na sfinansowanie wdrożenia systemów informatycznych do prowadzenie zbiorów w systemie informatycznym.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Oprac. B. Mandylis"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>