Brytyjskie rozwiązania: do sądu przez Sieć

Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało wraz z ambasadą brytyjską seminarium, w czasie którego stwierdzono, iż nasze ustawodawstwo pozwala już na przyjmowanie elektronicznych dokumentów (czyli, że obywatele teoretycznie mogą takie dokumenty składać). Wedle prasy: ma się to dokonać "być może" już w połowie przyszłego roku...

Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia Wojciech Łukowski, cytowany przez Gazetę Wyborczą, zauważył jednak, że wymaga to powszechniejszego dostępu Polaków do internetu. Z najnowszych badań NetTrack przeprowadzonych między lipcem a wrześniem 2005 roku przez SMG/KRC cytowanych przez PAP wynika, że 28,3 proc. Polaków powyżej 15. roku życia korzysta z internetu. To więcej chyba niż jest bezrobotnych w Polsce?

Mamy stosowne przepisy. Chodzi o przepisy kodeksu postępowania cywilnego i ustawę o podpisie elektronicznym. Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym: „4 lat od dnia wejścia w życie ustawy organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej, w przypadkach gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru...”. Wspomniane „4 lata” mijają 16 sierpnia 2006 roku.

Wracając do Gazety Wyborczej, pisze ona: "Jak zapewnił naczelnik wydziału informatyzacji resortu sprawiedliwości Maciej Kiedrowicz, Polska będzie gotowa wdrożyć system elektronicznego obiegu dokumentów w połowie 2006 roku"

Wszedłem na strony resortu sprawiedliwości. W aktualnościach ostatni news z 21 października (czyli sprzed tygodnia). O seminarium nic nie piszą, chociaż wydało mi się naturalne, by tam właśnie poszukiwać informacji źródłowych. Może jutro coś się pojawi?

Dlaczego współorganizatorem imprezy była ambasada brytyjska? Wczorajsze seminarium poświęcone było brytyjskim rozwiązaniom w zakresie składania pozwów w postępowaniu cywilnym przez internet. Zaprezentowano tam system składania pozwów o zapłatę przez internet "Money Claim on-line". Podobno w zeszłym roku ponad 55 tysięcy pozwów zostało wniesionych tą drogą.

Poza przepisami konieczne jest jeszcze stworzenie w Polsce stosownego systemu teleinformatycznego, na który - jak wiemy - rozpisano przetarg. Spory przetarg. Z wieloma wątpliwościami prawnej natury, którymi zajmowały się już sądy.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>