Sąd wydał osąd w sprawie przetargu na sieć sądów

Mamy uchwałę Sądu Najwyższego z 20 października 2005 r. (sygn. IIICZP 74/05). Rozstrzyga ona wątpliwości prawne, jakie pojawiły się na tle przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w maju 2004 r. Przetarg dotyczył zaprojektowania, zestawienia, uruchomienia i utrzymania sieci, mającej na celu m.in. zapewnienie dostępu poszczególnych jednostek resortu - sądów, prokuratur, KRS itd. - do bazy danych resortu, do Internetu, a także możliwość komunikowania się przez te jednostki między sobą.

Czy informacja o usługach na rzecz instytucji państwowych można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa czy raczej za informację publiczną? Zamawiający uznał, że informacją publiczną i odrzucił ofertę (a konsorcjum wcześniej zastrzegło, iż wykaz usług wykonanych w ostatnich trzech latach przez spółki tworzące to konsorcjum wraz z ich cenami nie może być udostępniany uczestnikom przetargu jako stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa). Potem były protesty, a potem arbitraż przy Prezesie UZP (wyrok arbitrów z listopada 2004 r. oddalił odwołanie, a więc również na tym etapie określono: zastrzeżenie tajemnicy nie możliwe, trzeba ujawnić informację publiczną). Teraz skarga na arbitraż do sądu powszechnego. A sąd powszechny mając wątpliwości zwrócił się do Najwyższego z dwoma pytaniami prawnymi: "czy zamawiający ma w ogóle prawo badać i oceniać zasadność zastrzeżenia poufności dokonanego przez oferenta, a jeśli tak, to czy konsekwencją stwierdzenia, że jest bezzasadne, ma być odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy"

SN: zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji. A jak już zbada? Jeśli stwierdzi bezskuteczność zastrzeżenia może odtajnić informacje. (co oznacza, że konsekwencją nie jest odrzucenie oferty).

Rzeczpospolita przy swoim tekście na ten temat publikuje wypowiedź Dariusza Treleckiego, dyrektora działu sprzedaży w spółce Crowley Data Poland (to jedna z firm tworzących konsorcjum). Dla niego to szczęśliwe zakończenie sporu.

Swój komentarz publikuje Sławomir Wikariak: "Co jednak, gdy organizator przetargu się pomyli i odtajni coś, co rzeczywiście było tajemnicą przedsiębiorstwa? Wówczas przedsiębiorca będzie domagał się od niego odszkodowania za ujawnienie konkurencji poufnych danych". Dlatego właśnie teraz możemy spodziewać się masowego utajniania ofert, skoro oferentom nie grozi ryzyko ich odrzucenia.

Dla społeczności to z pewnością ciekawe stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie tajemnic i informacji publicznych. Teraz czekamy na uzasadnienie.

O przebiegu sprawy wspominałem wcześniej w kilku newsach: Przetargi Ministerstwa Sprawiedliwości czy Przetarg na sieć sądów. Przeczytaj felieton: Proszę wstać! Sąd idzie!

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>