Sprzęt komputerowy: trudności w określeniu przedmiotu zamówienia

Wczoraj odbyła się Konferencja "Trudności w określeniu przedmiotu zamówienia przy zakupach sprzętu komputerowego". Konferencję zorganizowała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Forum PIIT

"PIIT z rosnącym niepokojem odnotowuje przebieg kolejnych przetargów na zakup sprzętu komputerowego unieważnianych z powodu licznych protestów dostawców" - tak zaczyna się Stanowisko Izby w sprawie zakupów sprzętu komputerowego realizowanych z zastosowaniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (dostępna na stronie PIIT w Wordowym formacie DOC). Dalej czytam: "Zjawisko to w ostatnim czasie uległo znacznemu nasileniu. Odkładanie realizacji zamówień finansowanych w części ze środków Unii Europejskiej oznacza realne zagrożenie utraty tych środków."

No właśnie. Podobno (co wynika z analiz Izby) główną przyczyną protestów w przetargach jest sposób formułowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). To zamawiający zbyt często stawiają nieadekwatne wymagania (w odniesieniu do faktycznych potrzeb) w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub formułują je w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji.

Forum PIIT - druga strona sali

Problem opisuje Sławomir Wikariak w dzisiejszej Rzeczpospolitej: "Organizowane w Polsce przetargi na sprzęt komputerowy opisywane są najczęściej za pomocą parametrów technicznych. Procesor powinien mieć określoną częstotliwość zegara, pamięć podręczna, określoną pojemność itd. Ta metoda, choć zgodna z prawem, może wywoływać pewne komplikacje. Nie da się np. porównać parametru częstotliwości zegara procesorów dwóch największych producentów: Intelu i AMD. Ten drugi, chociaż teoretycznie wolniejszy, może wykonać w tym samym czasie większą liczbę operacji".

Komentatorzy stwierdzają, iż Polska jest postrzegana jako kraj, w którym pod względem równego traktowania wykonawców nie przestrzega się zasad konkurencyjności, za co możemy jakoko państwo trafić przed Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

A tam już na przykład zajmowano się zamówieniami publicznymi, w których zamawiający określił, że chce UNIXA... Chętnie bym to teraz znalazł, ale curia.eu.int "nie odpowiada".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>