Przenoszenie numerów: teraz PTC

Jest kolejny wyrok w sprawie przenoszalności numerów telefonii komórkowej. Tym razem w sprawie Polskiej Telefonii Cyfrowej. Wyznaczony przez prezesa URTiP termin, w którym spółki telefonii komórkowej miały zagwarantować przenaszalność numerów minął 10 października.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się z argumentacją spółki, zgodnie z którą termin wyznaczony przez prezesa URTiP "był nierealny", a gdyby prezes URTiP wydał jedna decyzję dla wszystkich trzech operatorów (a nie tak jak było, czyli, że zapadły trzy odrębne decyzje, przy czym każda z nich wskazywała ten sam termin 10 października jako datę w której przenaszalność numerów ma być zagwarantowana), to wówczas operatorzy mieliby większe szanse prowadzenia negocjacji...

Warto powiedzieć, że w zeszłym roku odbyło sie wspólne spotkanie operatorów z prezesem URTiP: "na zaproszenie Prezesa URTiP 20 grudnia br. odbyło się spotkanie z prezesami operatorów sieci telefonii komórkowej, dotyczące usługi przenośności numerów abonenckich pomiędzy sieciami telefonicznymi..". Nie przypuszczam, żeby dało sie na takim spotkaniu negocjować, no ale wspólne spotkanie się odbyło...

Tak czy inaczej - jest po wyznaczonym terminie, mamy nieprawomocny wyrok w sprawie PTC, a wcześniej WSA wydał już wyroki w sprawie Polkomtela i PTK Centertel (również nieprawomocne).

A tymczasem Komisja Europejska rozpoczęła wobec Polski procedurę o naruszenie przepisów telekomunikacyjnych. Przypomanino nam o tym niedawno... Tu również chodzi głównie o przenoszenie numerów i o brak analiz rynku (na którą czekają wysocy urzędnicy unijni).

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty zlecił przeprowadzenie od 19 września br. w Polkomtel S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz PTK Centertel Sp. z o.o. kontroli przestrzegania:

* przepisów Prawa telekomunikacyjnego w zakresie przenośności numerów oraz

* postanowień decyzji Prezesa URTiP z 21 lutego br. określającej termin zawieszenia realizacji uprawnień abonentów w zakresie przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora telefonii komórkowej.

Do dnia 28 października br. mają zostać przedstawione Prezesowi URTiP protokoły i sprawozdania oceniające wyniki tej kontroli.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>