Apelacyjny podtrzymał wyrok!

Sąd Apelacyjny w Poznaniu odrzucił apelację i utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w mocy. Chodzi o sprawę Marzenna Kielan v. Krzysztof Kaźmierczak, o naruszenie praw autorskich (w oparciu o art. 78.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) przez publikowanie tekstów powódki na stronie Malawi.pl.

W sierpniu zeszłego roku sąd pierwszej instancji ogłosił wyrok w tej sprawie. Wówczas sąd nakazał usunąć sporne artykuły, opowiadania oraz tłumaczenia powódki oraz nakazał pozwanemu przeprosić ją publicznie w Internecie (na grupach dyskusyjnych pl.rec.akwarium, natura.akwarium, natura.ogłoszenia i natura.hydepark).

Sąd stwierdził w wyroku, że prawa autorskie powódki zostały pogwałcone i że jako autor ma ona prawo chronić swoje prace w wybrany przez nią sposób. Pozwany ma zapłacić na rzecz powódki 1800 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych. Pozwany złożył apelację. Rozprawa odbyła się 10 września br., wyrok zaś ogłoszono dzisiaj. To pierwszy tego typu wyrok jaki wydał sąd apelacyjny w oparciu o prawo polskie, w którym mowa jest o naruszenia prawa autorskiego w internecie.

Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok pierwszej instancji i nakazał pozwanemu umieścić na okres dwóch miesięcy na wybranych stronach tekst przeprosin oraz wysłanie ich na grupy dyskusyjne...

Specjalnie dla czytelników serwisu VaGla.pl Prawo i Internet Marzenna Kielan komentuje wyrok: "Jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że Polska okazała się państwem prawa także i w takiej dziedzinie, jak najnowocześniejszy nośnik informacji, jakim jest Internet. Sprawa z pewnością nie była łatwa do rozstrzygnięcia, ale cały czas miałam wrażenie ze zarówno skład sędziowski w sądzie pierwszej instancji jak i sądu apelacyjnego za nadrzędne uznał prawo autorskie, które przecież chronić ma interesy twórcy w możliwie najpełniejszy sposób.".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>