Komentarz po wyroku

Krzysztof M. Kaźmierczak, pozwany w procesie o naruszenie praw autorskich na stronach malawi.pl wydał oświadczenie, w którym czytamy: "Werdykt Sądu Apelacyjnego jest jeszcze nieprawomocny, istnieje możliwość wystąpienia o jego kasację do Sądu Najwyższego, a w ewentualnej przyszłości - także do odpowiedniej instancji europejskiej. Rozważam takie rozwiązanie...".

Jako jeden z powodów, dla których zdecydował się nie usuwać tekstów powódki (o co żądała) było to, "że stanowiły udokumentowany dorobek redakcji, którą kierował".

Jak czytam dalej: Kaźmierczak ufa, że zatriumfuje "prawo, które nie narusza sensu i zasad funkcjonowania serwisów internetowych, wydawnictw prasowych i książkowych, radia i telewizji. Prawo, które nie zezwala autorom zmieniać zdania wyłącznie w oparciu o negatywne nastawienie do strony, z którą została zawarta umowa". Tyle pozwany.

Całość oświadczenia dostępna jest na stronie malawi. Umowa o której mowa w oświadczeniu nie jest umową o przeniesienie praw autorskich, gdyż nie została sporządzona na piśmie. Dla porządku przypomnę, że kasację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie miesięcznym od dnia doręczenia orzeczenia stronie skarżącej (art. 3934 kpc). Wyrok sądu drugiej instancji, co do zasady, jest natychmiast wykonywalny (art. 388 kpc)...

Aktualizacja: Na stronie z oświadczeniem pozwanego znalazło się zastrzeżenie następującej treści: "Udzielam zgody na publikację niniejszego oświadczenia w cześci lub całości wszystkim mediom z wyjątkiem serwisu Vagla.pl". Cytowane wyżej fragmenty umieściłem ze względu na rzetelność dziennikarską, z podaniem źródła i w oparciu o: art. 25 i 26, oraz 29 ust.1 prawa autorskiego, jak również ze względu na art. 14 ust. 2 prawa prasowego.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>