Rozporządzenie eIDAS, usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna wejdą w miejsce ustawy o podpisie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw), przedłożony przez ministra rozwoju. To w związku z unijnym rozporządzeniem eIDAS. Projekt zakłada uchylenie przepisów ustawy o podpisie elektronicznym.

Informacja o przyjęciu projektu przez rząd na stronach KPRM: Projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, informacje na temat samego projektu ustawy na stronie RCL: Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw. Treść rozporządzenia eIDAS na stronach Eur-Lex: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

Plus jeszcze na stronach Ministerstwa Cyfryzacji: Obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku. Od 1 lipca Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) zastąpiło dyrektywę 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych. No, a rozporządzenie unijne stosuje się bezpośrednio.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

tak w ramach

hub_lan's picture

tak w ramach komentarza

https://niebezpiecznik.pl/post/obejscie-dwuskladnikowego-uwierzytelnienia-w-epuap/

Koordynacja?

Dzieje się jak widać, dzieje. Pytanie tylko, czy między legislacją, a inicjatywą podjętą przez IMM (Konsultacje w sprawie wdrożenia w Polsce eIDAS#eIDAS ciąg dalszy... jest jakaś chemia?

W szczególności jak się ma "Krajowy broker identyfikacji elektronicznej" do "krajowego węzła eIDAS"?

_____ tommy

Nie jeden, a dwa czyli zasada budowy za kase podatnika?

Odpowiedzi na to pytanie nie udało się uzyskać (Minister Cyfryzacji), ale przy tej okazji dowiaduję o zaangażowaniu również i NASK-u (IMM i NASK podlegają MC) w budowę drugiego (?) węzła. Decyzje ponoć "właśnie teraz zapadają".

_____ tommy

Podpis cyfrowy est mort. Vive l'eIDAS!

Dokonało się. eIDAS ante postas!

06.10.2016 Prezydent RP podpisał Ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, a tym polskie prawo implementuje tzw. dyrektywę eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym).

Co to oznacza? Krótko mówiąc - wiele i to pisane DUŻYMI LITERAMI.

PO PIERWSZE - Polska wykonała kolejny, arcyważny krok integracji z Europą (naturalnie rozumianą jako Unia Europejska). Nasze podpisy cyfrowe będą tak samo ważne we wszystkich krajach Unii.

PO DRUGIE - do historii odeslano Ustawę o podpisie cyfrowym z roku 2001 (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.).

PO TRZECIE - dorobimy się krajowego węzła identyfikacji, a technicznie mówiąc punktu dostępu do usługi wzajemnego zaufania sprzęgającej to, co powstało i ew. powstanie (a z pewnością powstawać będzie) dla identyfikacji elektronicznej w Polsce i wzajemnego i innych krajów Unii.

PO CZWARTE - Ministerstwo Cyfryzacji rozszerzyło swój kompetencyjny stan cyberposiadania o kolejne terytorium z tożsamością cyfrową w centrum.

_____ tommy

Podpis cyfrowy w n-wersjach aplikacyjnych

Witam.

A czy w ramach tej powszechnej szczęśliwości czyli ważności naszych e-podpisów w Unii i odwrotnie, także będziemy musieli zmagać się z brakiem neutralności technologicznej tychże e-podpisów?
Dla mnie brak neutralności technologicznej, to wymóg instalowania oprogramowania wystawcy e-podpisu, abym mógł zweryfikować podpis albo co gorsza, wykonać szyfrowanie informacji kluczem publicznym odbiorcy! Na dokładkę tak aby jego aplikacja mogła to obsłużyć. Przynajmniej tak wyglądały produkty oferowane w Polsce jeszcze kilka lat temu. Obecnie nie kupuję bo bezużyteczne na chwilę obecną, a kosztowne.
Nie wspomnę już o super rozwiązaniu jakim jest certyfikat dokumentu jako osobny plik obok dokumentu (np. eFaktury)! Jak firmy nie potrafią e-podpisu włączyć w strukturę pliku, to moim zdaniem niech zaprzestaną certyfikowania, albo korzystania z produktów które uniemożliwiają dopisywanie e-podpisu do zawartości pliku.

Pozdrawiam

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>