Jak działa prawo petycji na przykładzie petycji o opracowanie księgi znaków narodowych RP

Kiedy angażowałem się w prace związane z przygotowaniem ustawy o petycjach, to - podobnie jak w przypadku zaangażowania w liberalizację zbiórek publicznych, albo zaangażowania w przepisy o ponownym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego - chodziło o stworzenie narzędzia dla obywateli, dzięki któremu będą mogli pełniej brać udział w życiu publicznym. Oczywiście sama ustawa o petycjach była potrzebna również ze względów systemowych, a to ponieważ do jej powstania konstytucyjne prawo petycji nie doczekało się ustawowej konkretyzacji.

Ustawa o petycjach powstała (por. Prawo petycji - zaraz będzie ustawa, więc sygnalizuję swoje do niej zastrzeżenia). Podobnie jak znowelizowana ustawa o zbiórkach publicznych i ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego (por. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o re-use) - nie jest to ustawa doskonała. Brak jej "zębów", ale jest. I można z niej korzystać, testować jej działanie, gromadzić doświadczenia niezbędne do tego, by z czasem odpowiedzialnie postulować jej poprawienie, udoskonalenie.

Poniżej link do petycji, którą złożyła osoba fizyczna (nie ja; ja swoją petycję do Prezydenta RP złożyłem w 2011 roku, gdy jeszcze nie było ustawy o petycjach - dlatego moje pismo Kancelaria Prezydenta RP "zgubiła"), a która dotyczy tematu, w którym również dość intensywnie gardłuję (bo to nie jest tak, że ktoś sobie zaklepuje jakiś temat i ma na niego wyłączność; chodzi o to, że krople drążące skałę mogą kapać z wielu stron): Przedmiotem petycji jest postulat dotyczący założenia księgi znaku dla symboli narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor petycji oczekuje dodania do ustawy kolejnego załącznika zatytułowanego „Księga znaków symboli narodowych Rzeczypospolitej Polskiej”. Materiały dotyczące mojego zaangażowania w temat symboli narodowych można znaleźć w stosownym dziale niniejszego serwisu: symbole narodowe (przeczytaj w szczególności: O symbolach państwowych bez podnoszenia głosu, Walka o nowoczesny branding narodowy a zarzut sztywniactwa i ponuractwa, Prezydencki konkurs na logo zakończony bez laureata, doraźne prace w sprawie monetyzacji koszulek reprezentacji, Złożyłem list do Pana Prezydenta w sprawie zasad stosowania godła Rzeczypospolitej).

Na stronie Senatu: Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej utworzenia dla symboli narodowych księgi znaku (P9-03/16).

W punkcie, który dotyczy symboli narodowych, petycja obywatela jest bardzo prosto sformułowana:

...domagam się
(...)
5) Podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie założenia "Księgi znaku" dla symboli narodowych Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy).
(...)

Petycja została złożona jeszcze w zeszłym roku. Po jej złożeniu obywatel składający petycję domagał się jeszcze "niezwłocznego umieszczenia odwzorowania cyfrowego petycji na stronie internetowej Senatu - zgodnie z art. 8. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - oraz przekazania jej do rozpatrzenia przez Senacką Komisję Praw Człowieka Praworządności i Petycji".

Petycja została opublikowana na stronie Senatu.

10 lutego 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję. W posiedzeniu komisji uczestniczył Przewodniczący Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Przeprowadzona została dyskusja, po której senatorowie uznali, że ewentualne dalsze decyzje w sprawie petycji wymagają zasięgnięcia opinii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dodam od siebie, że jestem po rozmowie w KPRM na temat ewentualnego zaangażowania Prezydenta RP i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w temat poprawienia funkcjonowania symboli narodowych w Polsce. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale kropla drąży skałę.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>