Złożyłem list do Pana Prezydenta w sprawie zasad stosowania godła Rzeczypospolitej

W związku z ostatnimi komentarzami na temat problemów stosowania w Polsce godła państwowego złożyłem dziś w Kancelarii Prezydenta RP list. W liście zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta o rozważenie możliwości podjęcia działań zmierzających do przygotowania i wdrożenia ujednoliconych i nowoczesnych zasad korzystania przez władze publiczne z godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 28 Konstytucji RP: godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Wzór godła Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik do ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. W liście zwróciłem uwagę na to, że dowolność stosowania przeróżnych „oznaczeń” przez władze publiczne stawia pod znakiem zapytania faktyczne obowiązywanie wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP zasady legalizmu (praworządności), zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wskazałem na obserwowane praktyki: dowolne modyfikowanie Orła Białego, wykorzystywanie tego symbolu w różnych kształtach, w różnych kolorystykach (łącznie z kolorem czarnym), umieszczanie Orła Białego na innych niż czerwone tłach. Przywołałem wyniki kontroli NIK, która negatywnie oceniała sposób używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej. Zasygnalizowałem możliwość skorzystania przez obywateli z przepisów kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych, a to w przypadku, gdy władze publiczne stosują w codziennej praktyce znaki stanowiące karykaturę godła RP. Napisałem też, że obecna sytuacja może doprowadzić do tego, że obywatele zaczną walczyć z państwem o symbole narodowe przed sądami. Zagrozi to – z winy urzędników – powadze Rzeczypospolitej Polskiej. Pokazałem przykłady praktyki światowej, gdzie przygotowywano i wdrażano "księgi znaków narodowych" oraz narzędzie kontroli przestrzegania zasad dotyczących takich znaków.

Nagłówek listu do Pana Prezydenta w sprawie godła RP

Napisałem również:

Stosowanie oznaczeń innych niż godło państwa tworzy miejsce dla wewnętrznej konkurencji instytucji publicznych, wspiera partykularyzmy, tworzy „państwa w państwie”, sprzyja sygnalizowanej w mediach „wojnie polsko-polskiej”. Ministerstwa oznaczone różnymi „logo” nie wydają się być częścią jednolitej Rady Ministrów. Tego typu sytuacja sprzyja pogłębiającej się resortowości. Uzbrojone we własne „znaki” instytucje walczą między sobą, zamiast wspólnie - jako emanacja państwa - działać na rzecz dobra obywateli.

List zakończyłem słowami:

Szanowny Panie Prezydencie, dyskusja o kształcie i stosowaniu przez administrację publiczną godła Rzeczypospolitej Polskiej to dyskusja o państwie praworządnym, w którym administracja publiczna ma obowiązek stosowania przepisów jej dotyczących. Dyskusja ta to dyskusja o państwie jednolitym, w którym poszczególne instytucje i urzędy nie walczą między sobą pod różnymi znakami, a działają zgodnie - w interesie obywateli. Dyskusja ta to również dyskusja o państwie nowoczesnym, które przedstawia się światu w sposób estetyczny, czytelny i niebudzący wątpliwości. To dyskusja o państwie sprawnym i kompetentnym, które potrafi rozwiązać sygnalizowane problemy natury graficznej, a także potrafi opracować i przyjąć potrzebne przepisy powszechnie obowiązującego prawa, normujące wykorzystanie najważniejszych w państwie symboli w sposób precyzyjny i zgodny z zasadami prawidłowej legislacji. I chociaż w debacie publicznej pojawiają się głosy bagatelizujące to zagadnienie, uznające je nawet za „temat zastępczy”, zwracam się do Pana z prośba o objęcie patronatem działań zmierzających do poprawy sytuacji w sygnalizowanym obszarze.

A teraz sprawdziłem sobie jedno hasło w Wikipedii, w którym czytam:

Donkiszoteria – postawa życiowa charakteryzująca się marzycielstwem, brakiem rozsądku w ocenianiu ludzi i sytuacji, pragnieniem walki o nierealne cele, nierozsądnym entuzjazmem w podejmowaniu nieosiągalnych zadań oraz walce z urojonymi przeciwnikami...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nie kokietuj

Dobra, proaktywna postawa, a nie donkiszoteria, mój Ty ulubiony trybunie internetowy!

W Sądzie Najwyższym

W Sądzie Najwyższym i Apelacyjnym w Warszawie też nie jest wywieszone godło mimo, że zgodnie z ustawami o SN i sądach powszechnych powinno wisieć. Wisi jakaś zielona szklana maszkara....
Pomijam, że w jednym sądzie rejonowym w jednym z miast wojewódzkich wisi na sali godło z czasów PRL z przyklejoną koroną z plastiku...

zielony

Ale na dowodach ma byc zielony orzeł wiec w czym problem ;)

Opracowania Orła

DiskDoctor's picture

Może cały problem bierze się z tego, iż administracja uważa, że skoro jest - a jakże - uprawniona, może sobie wszelkie państwowe symbole "opracowywać". Nikt przecież nie zasądzi niczego z powodu, iż ten lub inny organ administracyjny Orła Białego zacznie opracowywać lub łączyć z innymi symbolami uznawanymi za państwowe na mocy przepisów lub innych aktów.

Może wyrażam się nieprecyzyjnie, w kontekście przedmiotowym - wszak symbole państwowe wyjęte są spod reżimu zarówno prawa autorskiego jak i pwp odnośnie znaków towarowych. Zmierzam do tego iż może - to hipoteza - dowolność w kształtowaniu symboliki państwowej, rozumiana jako "uzasadnione modyfikacje" przepisowych oznaczeń bierze się z tego, iż organy państwowe działają w pełnym przekonaniu posiadania monopolu do tego typu działań, i że niejako żadne przepisy ich "twórczo" nie krępują.

A to nie prawda. Typowo prawno autorska twórczość jest w przypadku tychże podmiotów wykluczona, na mocy sztandarowego art. 7 Konstytucji RP. Nie można mylić monopolu na władzę z monopolem dowolności kształtowania jej symboliki.

W sensie teorio prawnym, coś takiego jak dowolność w kształtowaniu symboliki państwowej nie istnieje, a nawet jest niewłaściwa, szkodliwa.

;]

i kto wtedy bedzie zarabial na takich gniotach jak nowe logo krrit? ;] im wiecej typow oznaczen, tym rynek na opracowanie graficzne wiekszy ;]

W kwestii stylizacji Orła Białego

Mówiąc szczerze nie czepiałbym się stylizacji Orła Białego w różnych instytucjach, ale to nie o stylizacje idzie, vide przedwojenne monety z różnymi orłami czy orły ówczesne na budynkach, ale, bądźmy precyzyjni, o niewłaściwe przeróbki czy podrasowanie obowiązującego godła, mniej lub bardziej udolnie i na ogół bez oglądania się na heraldykę. Fakt że sam wzór herbu nie jest precyzyjny i aheraldyczny powoduje problemy z odwzorowaniem, fakt że ułomna ustawa nie przewiduje niczego innego jak herb w postaci pełnokolorowej, ale i fakt że by móc posłużyć się orłem trzeba go sobie odtworzyć samemu lub skorzystać z krążących w sieci odtworzonych plików, bo nawet ten z Wiki nie jest dokładnym odwzorowaniem. Próby odtwarzania powiązane z zanegowaniem miana Orzeł Biały, vide Min. Gospodarki czy wersja MSZ na ciemne tło, są niestety złe i, moim zdaniem, niedopuszczalne. Póki nie będzie skodyfikowanego herbu państwowego wraz z godłem i ich odmianami takie próby "stylizacji", w złym tego słowa znaczeniu, będą nadal trwały.

Wadliwe uzywanie symboli i oficjalnych nazw

Bardzo słuszne jest to wezwanie. Kiedyś w Niemczech była podobna sytuacja zakonczona zakazem deformowania godla panstwowego.

Dodalbym jeszcze bardzo powszechne w ostatnich latach wadliwe odmienianie oficjalnej nazwy naszego państwa.
Poprawnie człon "Rzeczpospolita" w drugim przypadku ma konstytucyjną formę "RzeczYpospolitej", tymczasem wielu, nawet wysoko postawionych działaczy państwowych (pozwolę sobie ich tu nie wskazywać), mówi "Rzeczpospolitej" tak, jakby odmieniali nazwe jednej z gazet a nie nazwe europejskiego panstwa.

Pozdrawiam

Właściwie słownikowo obie

Właściwie słownikowo obie formy są dopuszczalne:
http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629457

Inna rzecz, że ta z odmienionym pierwszym członem lepiej świadczy o szacunku piszącego do rzeczonej.

Godło na koszulkach Reprezentacji

W całą dyskusję dotyczącą Godła Reprezentacji Polskiej wpisuje się również zmiana pewnego zwyczaju umieszczania go na koszulkach Reprezentacji Polskiej w piłce nożnej.

Zamiast tego stworzono futurystyczne logo PZPN, gdzie w tle widać jakiegoś ptaka (może to orzeł, może gapa?).

Jak widać Godło i w tym wypadku wyszło z użycia i zostało zastąpione nowym... niby lepszym.

szmacianka

Nie zmiana zwyczaju ale przyszła pora respektowania Prawa RP.
Skoro w Ustawie o sporcie , było dozwolone bieganie z
wizerunkiem orła to posługiwanie się Godłem RP było
przestępstwem !! Nie rozumienie faktów , nie powinno mnie
dziwić , albowiem i sam prez. B.Komorowski tego nie rozumie !
W Prawie RP nie ma pojęcia : ,,Godło Reprezentacji Polskiej ''
jest natomiast : godło RP ! Tak jak i nie ma :
,, Godła '' , jest i musi być : godło RP !
z uszanowaniem roman s. ___

oj, Hipolicie

Proszę nie wprowadzać czytelników w błąd. Ustawa o sporcie z 2010 r. *zezwalała* związkom sportowym na umieszczanie na stroju reprezentacji wizerunku orła ustalonego dla godła, zatem mówienie o przestępstwie jest nieprawdą. Po nowelizacji z 2012 r. ustawa *nakazuje* umieszczenie na stroju godła RP, chyba że przepisy międzynarodowej organizacji sportowej stanowią inaczej.

Trudno mówić o przestępstwie, zwłaszcza gdy zgodnie z ustawą o godle, godło RP może być umieszczone wszędzie, byleby z uwzględnieniem art. 1 ust. 2 (otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem).

Tym niemniej symbole RP (w tym godło) nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego (chyba że w formie stylizowanej), a to jakoś kłóci mi się z handlem wszelkimi akcesoriami dla kibiców.

szmacianka

Skoro w zachowaniu PZPN , w tym piłkarzy , nie było
niczego niegodziwego i to w obliczu dwóch Ustaw ,
to dlaczego posłowie oraz prez.B.Komorowsk , narzucili
tak szaleńcze tempo ażeby zmieniać coś co niby
odpowiadało normom prawnym ??
Powód jest prosty , zarzucałem Kraj doniesieniami
do odpowiednich organów w oparciu o art.49 KW
za sprzedaż ,,koszulek'' , ,,szalików'' ,,czapeczek''
z godłem RP .
Na początku 2012r. dowiedziałem się z PZPN iż ... ..
ale skracając dla uzmysłowienia dramatyzmu sytuacji ;
PZPN wystawiała dokumenty na zakup koszulek z (?)
,,wizerunkiem orła'' ( jak nakazywała Ustawa o sporcie ) ?
czy też z godłem RP ? Było jeszcze gorzej ,albowiem
nie mogła być z ,,wizerunkiem orła'' z prozaicznej
przyczyny - brak było aktu wykonawczego do Ustawy o
sporcie w którym byłby w z ó r owego ,,wiz.or''!
Bubel prawny do potęgi !
A sprzedawca owych koszulek ? nie miał prawa sprzedawać
koszulek z godłem RP !! Nawet przez wzgląd na
wypełnianie faktur VAT , następowało poświadczanie
nieprawdy oraz przekraczanie swoich kompetencji -
- czyli następowały przestępstwa ! z art. 271 i 231 KK.
Powtarzam , ale i uzupełnię , skoro prez.B.Komorowski z
,,oburzonym społeczeństwem'' wyrażał się negatywnie ,
pomimo iż wcześniej i cały czas sygnalizowałem o swych
poczynaniach ,to widać jak straszliwie temat jest zabagniany
Dla tła ; podobnie problem wyglądał z ,,dyplomami''
oraz ,,indeksami''. Pomimo Rozporządzeń MNiSW iż
na nich musi być ,,godło państwowe'' , były jakieś
obrzydlistwa ! Ale tutaj obrona swoich zwidów oraz
,,wiarygodności'' rektorskiej i profesorskiej trwała
prawie cztery lata ! Owe ,,dyplomy'' poświadczające
iż ,,nocnikiemjestgodło'' oraz nieprawdę -
są zwykłymi śmieciami a posługujący się nimi ... ..
_________________________________z uszanowaniem roman s. ___

oj, znowu Hipolicie...

Co do sprzedaży akcesoriów kibica - pełna zgoda, przecież napisałem, że to niezgodne z ustawą o godle.

Co do zachowania PZPN - było zgodne z prawem, gdyż nieprawdą jest to, co piszesz, że ustawa o sporcie nakazywała umieszczenie wizerunku orła. Ustawa z 2010 *zezwalała", ale nie nakazywała. PZPN zgodnie z prawem umieścił na strojach swoje bohomazy i czy się to komuś podobało, czy nie, miał do tego prawo. A że lud się zbulwersował, zmieniono prawo, aby PZPN miał obowiązek umieszczenia godła.

Żaden dodatkowy akt wykonawczy (wzór orła) nie był potrzebny, gdyż ustawa mówiła o wizerunku orła ustalonego dla godła na podstawie przepisów ustawy o godle, a do ustawy o godle wzór jest dołączony. Nie ma potrzeby mnożenia bytów.

...,,dyplomy...,, indeksy..., koszulki...,, świadectwa...

Ponad cztery lata wykopywałem ; ,, psie godło '' ze ,,świadectw maturalnych '' - od wczoraj tj. dnia 19 III 2013 r
świadectwa maturalne będą zgodne z zapisami Prawa RP !
W Rozporządzeniu MEN był zapis iż na tych świadectwach musi być ; g o d ł o RP , a było jakieś śmiedzielstwo !! Zmieniono
na ; ,, wizerunek orła '' . Nie odpowiada to moim sugestiom
ale przynajmniej , będą zachowane Kanony Prawa RP i nie będzie się kpiło z Konstytucji RP , oraz nie będzie
profanowane Godło Polaków !!
_______________________ z uszanowaniem ; pan roman z Łodzi ___

minęło sporo czasu...

Minęło sporo czasu od tego listu i nic, ani kapeczkę sprawa nie ruszyła... Smutne to.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>