Ponowne konsultacje założeń re-use - coś tu jest nie tak

Widzę tu problem. Brałem udział w konsultacjach dotyczących założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Odbywały się one za pomocą systemu Konsultacje Online. Brałem też udział w spotkaniach uzgodnieniowych, w czasie których zgłaszałem kolejne uwagi. Do tej pory nie otrzymałem żadnego odniesienia się gospodarza procesu legislacyjnego do zgłoszonych uwag, a to łamie zasadę responsywności, która m.in. wynika z przyjętego przez MAiC "Kodeksu Konsultacji i Siedmiu Zasad Konsultacji" oraz - by wskazać formalny akt - z Zarządzenia nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji społecznych. No i teraz jestem zapraszany do konsultowania założeń ponownie.

Na konsultacje ponowne otrzymałem 14 dni. Tymczasem - zgodnie z § 5. ust. 1. wspomnianego już Zarządzenia (PDF): "Konsultacje społeczne trwają co najmniej 21 dni..." Przepis dalej stwierdza, że mogą trwać dłużej.

W otrzymanym zaproszeniu do konsultacji czytam:

Stosownie do postanowień § 36 ust. 1 i 2 w zw. z § 107 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny udostępniony został projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – ZC37). W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zaopiniowanie ww. projektu w terminie 14 dni od dnia udostępnienia projektu. Jednocześnie informuję, iż przedmiotowy projekt był przedmiotem uzgodnień i konsultacji w maju i czerwcu br., jednakże ze względu na liczne uwagi i propozycje, z których część została uwzględniona w treści projektu, przekazuję ww. projekt do ponownego zaopiniowania.

Jak wspomniałem - nie otrzymałem jeszcze merytorycznej odpowiedzi ani na uwagi zgłoszone w czasie konsultowania projektu na platformie Konsultacje Online, ani na uwagi zgłoszone w czasie uzgodnień w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (pro. Konsultacje dotyczące założeń nowelizacji zasad re-use w Polsce). Przypominam zatem jeden ze slajdów prezentowanych przez MAiC w czasie, gdy wypracowano tzw. Kodeks Konsultacji:

Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie...

Sygnalizuję uprzejmie, że coś tu jest wyraźnie nie tak.

I wiem, oczywiście, że raport z konsultacji i po konferencji uzgodnieniowej dostępny jest na stronach RCL.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>