Drugiego grudnia zaprezentujemy raport z badania rządowego procesu legislacyjnego (konsultacje publiczne i OSR)

Taka zajaweczka kartek raportu, na których nic nie widać...Zarezerwujcie sobie Państwo chwilę w dniu 2 grudnia. W sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza w Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie (ul. Sapieżyńska 10A) odbędzie się tego dnia konferencja pt. Jawność i otwartość procesu legislacyjnego. Konferencję rozpoczniemy od zaprezentowania wyników badania nad sposobem prowadzenia konsultacji publicznych i tworzenia dokumentów towarzyszących rządowym projektom ustaw w 2012 roku. To był "mega projekt". Stworzyliśmy metodologię, przeprowadziliśmy badania ilościowe i jakościowe (w tym przeprowadziliśmy szereg wywiadów z uczestnikami procesu legislacyjnego), przygotowaliśmy również analizę otoczenia prawnego prowadzenia konsultacji oraz przygotowywania Ocen Skutków Regulacji. Zrealizowanie tego projektu zajęło nam ostatni rok. Nie wiem, ile raport będzie zajmował po powrocie z korekty redakcyjnej i po uwzględnieniu zewnętrznych recenzji, ale jak sobie liczyłem komponenty, to wychodziło około 500 stron A4. Samo gęste. Przyznam, że czasami już nie dawałem rady. Przebadaliśmy 110 projektów ustaw, które rozpoczęły swój bieg w rządowym procesie legislacyjnym w 2012 roku (w tym niektóre bardzo obszerne, w tym projekt jednej ustawy budżetowej). Przebadaliśmy każdą z tych ustaw i wszystkie kwity, które z nimi były związane, a które opublikowane były na stronach RCL. W trakcie tego projektu żartowałem sobie, że prowadzenie takiego badania jest fajne i nawet można to robić z uśmiechem po zażyciu silnych antydepresantów. Drugiego grudnia kładziemy efekt naszej rocznej pracy na stole i liczymy na solidną, brutalną, pełną wykazywania naszych błędów krytykę. Ona jest potrzebna. Być może ktoś zechce przebadać kolejne lata w podobny sposób (tylko lepiej) i będzie można mierzyć postęp.

Konferencja ma charakter otwarty i liczę na liczne Państwa przybycie i zadawanie autorom badania kłopotliwych pytań.

Konferencję prowadzi Grzegorz Wiaderek Prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa.

Program jest następujący:

10.00-12.00

Prezentacja wyników badania nad sposobem prowadzenia konsultacji publicznych i tworzenia dokumentów towarzyszących rządowym projektom ustaw w
2012 roku
- Grażyna Kopińska, Grzegorz Makowski, Piotr Waglowski

Praktyka stosowania nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów w odniesieniu do tworzenia projektów ustaw - drugie kwartalne podsumowanie obserwacji
– Krzysztof Izdebski przedstawiciel Obywatelskiego Forum Legislacji

Pytania i odpowiedzi

12.00 - Przerwa kawowa

12.15–13.15

Proces tworzenia aktów prawnych w Norwegii – partycypacja i przejrzystość
- Terje Dyrstad, Zastępca Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Samorządu i Reform (Kommunal-og moderniseringsdepartementet)

Standardy prowadzenia konsultacji publicznych i proces przygotowania Oceny Skutków Regulacji w pracach legislacyjnych Komisji Europejskiej
- Michal Narozny, analityk polityczny Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej

Pytania i odpowiedzi

13.20–14.20

Obecnie realizowane i planowane działania rządu reformujące proces stanowienia prawa
– Mariusz Haładyj - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Piotr Gryska – wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji

Pytania i odpowiedzi

14.20 - Lunch

Tu nic nie widać, bo prezentacja wyników odbędzie się 2 grudnia

Wiem, że na tym obrazku nic właściwie nie widać. To taki obrazek przedstawiający jedną z części raportu w sposób, który jedynie ma zaostrzyć apetyt...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>