Niebawem dwie konferencje naukowe o dostępie do informacji publicznej

Dyskusja na temat dostępu do informacji publicznej się rozwija, podobnie jak dyskusja na temat przejrzystości procesu stanowienia prawa. Z tej okazji pragnę Państwa zaprosić na dwie konferencje naukowe, które odbędą się w najbliższym czasie w Warszawie. Pierwsza konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i zatytułowana jest "Prawa dostępu do informacji o prawie" i odbędzie się 3 grudnia. Druga zaś odbędzie się 11 grudnia i jest to doroczna konferencja Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, a zatytułowana jest "Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju".

Celem pierwszej jest diagnoza aktualnych problemów związanych z dostępem do informacji o prawie i ukazanie możliwych strategii ich rozwiązywania. Organizatorzy konferencji stwierdzają, że dzięki cyfryzacji i komunikacji elektronicznej osiągnięto wielki postęp w tworzeniu publicznych i niepublicznych zasobów informacji i ich wykorzystaniu. Jednak wciąż jeszcze dysfunkcje w zakresie dostępu naruszają konstytucyjne prawo do informacji a szerzej – prawo do sądu, zwiększają koszty wymiaru sprawiedliwości na skutek błędnych działań - pozbawionych rzetelnych informacji o prawie - stron, generują też zbędne koszty administrowania. Narażają również Polskę na krytykę poziomu dostępności informacji ze strony organów Rady Europy i Unii Europejskiej. Program konferencji (oraz formularz rejestracyjny) dostępny jest na stronach Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Obrady plenarne rozpoczną się we wtorek 3 grudnia o godz. 9 30 w Auli Roberta Schumana Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul Wóycickiego 1/3. Zakończenie konferencji planowane jest na godz. 17 00. Udział w konferencji jest bezpłatny. Dojazd i zakwaterowanie na koszt własny.

Druga konferencja poświęcona jest omówieniu aktualnych problemów stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej z punktu widzenia efektywności konstytucyjnych uprawnień w zakresie informacji publicznej oraz przedstawieniu wyzwań dotyczących prawa do informacji i związanych z nimi postulatów zmian w prawie. Konferencja ta to też okazja do uczczenia pamięci Profesor Teresy Górzyńskiej, która była orędownikiem jawności życia publicznego. Udział również w tej konferencji jest bezpłatny, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00 w dniu 11 grudnia 2013 r., w Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica w Warszawie, w Sali Lustrzanej. Program konferencji dostępny jest na stronach Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>