Miscellanea iuridica tom 4

autorzy:

Adam Lityński, Andrzej Drogoń, Grzegorz Sibiga (red)

wydawca:

Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych

ISBN:

83-89055-22-8

od wydawcy:

Zwykle Miscellanea iuridica to tom artykułów naukowych pracowników Katedry Administracji WSZiNS w Tychach. Tom 4 Miscellanea iuridica ma charakter nieco odbiegający od poprzednich, gdyż stanowi "pokłosie" dwóch konferencji zorganizowanych przez Katedrę Administracji WSZiNS w Tychach.

Pierwsza konferencja, mająca miejsce w kwietniu 2003r. poświęcona była problemom współczesnego samorządu terytorialnego i miała charakter regionalny. Stanowiła konfrontację środowisk reprezentujących Wydział Prawa i Administracji UŚl w Katowicach i WSZiNS z jednej strony a praktyków samorządu reprezentujących lokalne i regionalne środowiska samorządowe z drugiej strony.

Druga konferencja naukowa z listopada 2003r. miała charakter ogólnopolski i dotyczyła prawa dostępu do informacji publicznej w samorządzie.

kilka słów od siebie:

Ze względu na artykuły związane z drugą z wymienionych konferencji, ze szczególnym uwzględnieniem prac dr Grzegorza Sibigi: "Ogłoszenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej jako jeden z trybów udostępnienia informacji publicznej", oraz Pani Agaty Grudniewskiej: "Biuletyn Informacji Publicznej w praktyce" (jeden z śródtytułów w tym artykule brzmi: Dlaczego przepisy dotyczące BIP-u nie są wykonywane?), publikację tę warto wskazać wszystkim tym, którzy interesują się problematyką dostępu do informacji publicznej oraz problematyką wykorzystania Internetu do publikowania takich informacji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>